♥♥...عاشقتم عشــــقم...♥♥

نبار باران؛ عاشقانه اش نکن، منو اون "ما" نشدیم ,,,

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . .
ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . !!!
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ . . .
ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ . . .
ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ . . .
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ . . .
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ
ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ . . .
ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ
ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻭﻟﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . .
ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺁﺭﻩ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟
ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﻣﻴﺰﻧﺪ
ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻳﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ !!! . . .
ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺠﺎﻱ ﺩﻟﺖ

. . . ﻛﺠﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

اگر بودي ..؟ اگر داشتمت ..؟ جوري در اغوش مي فشردمت ... كه حتي عقربه هاي ساعت هم ....! جرات نكنند ... از ان لحظه عبور كنند ... و من به اندازه ي تمام ..؟ نداشتن و نبودنهايت ... تو را "نفس" بكشم ...... و با هر نفس در تو تمام شوم ..؟ " نفسم " در تو تمام شوم ........!!! امشب .!. اين تموم ارزوي من بود ! "نفس" !   -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

تا حالا بِهِت نَگُفتَم وَلی حالا می خوام بِگَم: بی تُو میمیرم . . . تُو دُنیایِ مَنی . . . دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . شُدی مَجنونِ عِشقَم . . . اَگِه یِه روز نَبینَمِت چِقَد دِلَم بَرات تَنگ میشِه . . نَبودَنِت بَرام پایانِ زِندِگیه . . یِه گوشِه چِشاتُو بِه هَمِه دُنیا نِمیدَم . . . می خوام بِگَم : بیشتَر اَز عِشقِ لِیلی بِه مَجنون عاشِقِتَم . . . هَر جور کِه باشی دوستِت دارَم . . . مِثلِ نَفَسی بَرام اَگِه نَباشی مَنَم نیستَم . . . هَر شَب با خیالِت می خوابَم . . . جایگاهِ هَمیشِگیت تو قَلبِ مَنِه . . . حاضِرَم قَشَنگتَرین لَحظِه هام رُو با سَخت تَرین دَقایِقَت عَوَض کُنَم . . . یِک لَحظِه ای کِه تُو رُو میبینَم بِهتَرین لَحظِه زِندِگیمِه . . . می خوام بِگَم : دَر یک کلام دوستِت دارَم. ---------------------------------------------------

 

خانومته؟ عشقته؟ دوسش داری؟ بايد اونقد مرد باشي ک چشمش هيچ وق نجنبه√ بايد اونقد مرد باشي ک هيچ وقت فک نکنه بهتر از تو هم هست••° بايد اونقد مرد باشي ک نزاري کسي نگاش کنه°°•" بايد اونقد مرد باشي ک هيچ وقت چشماش خيس نشه√√• بايد اونقدر مرد باشي ک هيچ وقت جلو دوستو اشنا ضايع نشه... مرد بودن ظرفیت میخواد..."° اگه واقعا دوسش داری اونقد مرد باشي ک هرکي هرچي گفت انقد اعتمادت قوی باشه که زود باور نکنی! بايد اونقد مرد باشي ک اشکشو با حرفاتو کارات در نياري••° بايد اونقد مرد باشي ک از دلش خبر داشت باشي√√√ بايد اونقد مرد باشي وقتي همرات نيس سرتو بنذاري پايين بگي بهتر از اون تو دنيا نيست•••°√ بايد اونقد مرد باشي ک خرابش نکني‘√’•° بايد خيلي مرد باشي ......"•° خیلی...... . ------------------------------------------------------------------  

ما که ندیدیم ولی میگن: خیلی لذت داره که همه دنبال عشقت باشن و بخوانش ولی اون بهت بگه: . . . من میخوام مال تو باشم...! نمیدانـــــم گُنـــــاهِ توستـــــ ، یـــــا عیبــِـــ چِشمهـــــایِ مَـــــن ؟! اینکـــــه  بَعـــــد از " تــــــ♥ـــــــو " تَمـــــامِ عالَـــــم از چَشمــَـــم اُفتاده اَنـــــد .. :) یکی از بدترین ظلم هایی که “عطرها” و “آهنگها” به ما میکنن اینه که بدون اجازه گرفتن ، هولمون میدن وسط خاطرات چشمان تو معنای تمام جمله های ناتمامی ست که عاشقان جهان دستپاچه در لحظه دیدار فراموشی گرفتند و از گفتار بازماندند... کاش می توانستم ای کاش خودم را در چشم های تو حلق آویز کنم نبودن هایت را با خیال بودنت به هم بافته ام چه سنگین شده این شال گردن دارد بغضم را در گلو خفه میکند ! خوبی؟ گاهی با تمام، تکراری بودنش غوغا می کند و درجوابش میتوان بزرگترین دروغ ها را گفت، "خوبم"...!!!   ------------------------------------------------------------------------------------  

نوشته شده در شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:51 توسط ♥ Ema.d ♥| |
 

.............................................................. 

نوشته شده در دوشنبه دهم آذر ۱۳۹۳ساعت 13:45 توسط ♥ Ema.d ♥| |
این پست از دل خیلیا حرف میزنه....
اکنون دیگر "در دسترس" بودنت مهم نیست چون دیگر نه "مشترک" هستی و نه "مورد نظر" ...!
هوا سرد است اما نگران نباش سرما نمیخورم ، کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده...!
هرکس ک سراغت را میگیرد ، نمیگویم وجود نداری ، میگویم وجودش را نداشتی...!
فکر نکن تو فوق العاده بوده ای ، قطع به یقین من کم توقع بوده ام...!
حالا هم که اتفاقی نیفتاده ، حادثه ی بین ما ، فقط يک زد و خورد ساده بوده ! تو جا زدی ، من جا خوردم....!
زمانی "نبودنت" همه هستی مرا نابود میکرد ولی حالا "بودنت".......!
میشود که نباشی؟؟؟
راستی!!
سلام مرا به وجدانت برسان...البته اگر بیدار بود!

_______________________________________________

نوشته شده در پنجشنبه یکم آبان ۱۳۹۳ساعت 1:11 توسط ♥ Ema.d ♥| |
 
مــــرد هم قلـــــب دارد فقط صدایش...
یواش تر از صدای قلب یک زن است....
مرد هم در خلوتش برای عشقش گریه میکند....
شاید نـــدیــــــده باشی..
اما همیشه اشک هایش را در آلبوم دلتنگیش قاب میکند..
هر وقت زن بودنت را می بیند...
سینــــــــه را جلو میدهد..
صدایش را کلفت تر میکند...
تا مبادا... لرزش دست هایش را ببینی...
مرد که باشی...
دوست داری....
از نگاه یک زن مرد باشی...
نه بخاطر زورِ بازوهــا! مثل تو دلتنگ میشود...
ولی،گریه نمیکند...
بچه میشود....بهانه میگیرد...
تو این ها را خوب میدانی....
تمام آرزویش این است که سر روی پاهایت بگذارد...
تا موهایش را نوازش کنی..
عاشق بویِ موهای توست و بیشتر از تــــو به آغوش نیاز دارد.....
چون وقت تنهایی....
خاطره ی تــــو او را امیدوار میکند...!!♥
......................................................................................
ﻏﯿـــﺮﺕ ﻣــــــــﺮﺩﺍﻧــــــــــــــــﻪ،ﺣﺴﺎﺩت ﺯﻧـــــــــﺎﻧــــــــه... ﻏﯿﺮﺕ،
ﺣﺴﺎﺩﺕ،
ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ،
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ... ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ " ﺗﻮ ",
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ,
 
ﺍﻣﺎ ... ﺍﻣﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ حرف زدنت ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺧﻮﻧﺶ
ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﻧﯿﺎﯾﺪ,
 
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﺸﺮ ﻧﺰﺩ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩ,
 
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺩﻡ ﻧﺰﻧﺪ ﻭ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺑﮕﻮﯿﺪ "ﺁﺯﺍﺩﯼ"
 
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺭﺍ
ﻣﯿﺪﻫﯽ،
 
ﭘﯿﺎﻡ ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ﺭﺳﯿﺪﯼ؟
 
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭ ﭘﺎﮐﯿﺖ,
 
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻄﯿﻔﺖ,.... ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﺪ.
 
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ.
 
ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ : " ﺗﻮ " ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ "ﺍﻭ " ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ,
ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﺭﺍ فدﺍﯾﺖ ﮐﻨﺪ...
////////////////////***************************//////////////////////////////
اے کآش میشد
 
فقط مآل خودم بآشے.. خنده ھات.. طرز نگات.. اے کآش میشد
 
فقط مآل خودم بآشی
 
تمـــــــــــامــــــ حــــــجــــــــــــم  قــــــلــــــــ ـ ?? ــ ـــ ـــــــبت  تمــــامــــ روحــ و فکــــــرت  تـــــــمــــــــــــامـــــ ـــ ــ  تـــــــــــو ✘  اے کآش بכانے  تمام تو ســـهــــم . مـــــט اســـــــــتــــ. ✘
 
و
چقــــ ـــــ ــــ ـــــבر
حـــــــســــــــود ميشـــوم
 
اگــــر سـهمی  ـببرد  ازتـــــــــــو کســــــی
 
حتـــــــــــــــی  بـــــــــــه جـــــــســـــــارت  يڪ  نــــــــــــگاهـ .
.
.
.
.
-------------------------*********************----------------------
برای تو می نویسم که عاشقانه میخوانی درد دلم را
 
برای تو مینویسم ،
برای تو که میدانم عاشقی یا در غم عشقت نشسته ای.
 
مینویسم تا بخوانی ، من با یک دنیا احساس نوشته ام ، تو نیز با چشمان خیست بخوان.... برای تو می نویسم که عاشقانه دفتر عشق را ورق میزنی
و آنچه که برای دلها مینویسم ، با یک عالمه احساس میخوانی.... صفحات دفتر عشق را یکی یکی ورق بزن ،
دفتری که صفحه به صفحه آن جای قطره های اشک در آن پیداست... این قطره های اشک ، قطره های اشک من و آنهاییست که از ته دل متنهای مرا میخوانند.... بخوان همراه با همه ، من نیز می نویسم برای تو و برای همه.... دفتر عشق ، این دفتر کهنه که هر صفحه از آن با کلام عشق آغاز شده برای همه است ،
برای عاشقان وبرای آنهاییست که در غم از دست دادن عشق نشسته اند
 
و آنها که تنها در گوشه ای خسته اند... دفتر عشق ، دفتریست که هیچگاه صفحات آن که همه از جنس دل است به پایان نمیرسد
اما شاید روزی این دستهایم خسته از نوشتن کلام عشق شود... بخوان آنچه برای تو و برای همه عاشقان دفتر عشق نوشته ام.... بخوان تا من نیز عاشقانه برایت بنویسم... ببین عشق چه غوغایی در این دفتر عشق به پا کرده.... دلی آدمی را دیوانه کرده ، یک عاشق را مجنون کرده .... برای تو می نویسم که میدانم مثل منی ، همصدا با من ، و همنشین با اشک!
 
برای تو مینویسم که عاشقترینی ،
غمگینترینی
و یا شايد هم مثل خود من

تنهاترینی!

نوشته شده در یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳ساعت 20:27 توسط ♥ Ema.d ♥| |
 
مهربانــــــــــــــــــم
بــا تَمــامِ مِـداد رَنـگـے های دُنیــا
به هـَـر زَبــانی کــه بـِدانــے یـا نــَــدانے
خـالــے اَز هَــر تـَشـبیـه وَ اِسـتــعاره وَ ایـــهـام
تَـنهـــا یـــک جـــُـــــمله بـَــرایـت خـواهـَـــم نــِـوشــت
دوسـتَت دارَم خـــاص تــَــریـن مـُـخـاطـَـب خــــاص دُنیـــــا

 ...................................................................................
خوشحالی که دلمو شکستی؟؟؟
بدان ای نازنین
آنچه شکستی تصویر زیبای خودت بود که در دلم ساخته بودی.....
 
...................................................
 

غفلت کرده‌ای مادر !
پشتِ یک قلبِ عاشق
فرزندت آرام آرام می‌‌میرد
و تو فراموش کردن را
به من نیاموختی
مادر !
به من بیاموز چگونه دوست نداشته باشم کسی‌ را که دوستم ندارد؟
مرا دریاب مادر !
خالی‌ِ لحظه‌هایِ من پر از اندوهی ژرف است
که مرا به نبودن نزدیک و نزدیک تر می‌کند
مادر !
از ضربانِ قلبِ من بگیر این غمِ کشنده را
من آرام آرام می‌میرم...

نوشته شده در یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 21:15 توسط ♥ Ema.d ♥| |
 

عکس: ‏ﻣﯿﮕــــــﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻣﯿﮕـــــــﯽ ﻋﺎﺷﻘﺸـــــــﯽ ؟
ﻫﺮ ﻭﻗـــــــﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘــﯽ ﺩﺳﺘـــــﺸﻮ ﺑﮕﯿـــــــﺮﯼ ﺑـــــﯿﺎﺭﯼ
ﺗﻮ ﺟﻤــــــــﻊ ، ﺑﯿـــــﺎﺭﯼ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑـــــﺪﯼ ، ﺑﮕـــﯽ ﺍﯾﻦ
ﻋﺸـﻖ ﻣﻨــــــﻪ ، ﻣــــــــﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻭﻧﻮﻗﺘــــــﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣــــﻪ ﻭﺍﻗــــــﻌﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕــــﯽ !
ﺍﮔــــــــﻪ ﺑــــــــﻪ ﺧــــــــﻮﺩﺕ ﺗﻮﻧﺴــــــــﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ ﺑﺪﯼ
ﺯﯾــــــــﺮ ﭘــــــــﺴﺘﺎﺵ ﯾــــــــﺎ ﭘﺴــــــــﺘﺎﺕ ﺧــــــــﻮﺩﯼ
ﻧﺸــــــــﻮﻥ ﺑــــــــﺪﯼ ﺍﻭﻧﻮﻗـــــــﺘﻪ ﮐﻪ ﺛـــــــﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﯼ
ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﻭﺍﺳـــــــﺖ ﻣﻬـــــــﻤﻪ !
ﺍﮔــــــــﻪ ﻗﺎﯾﻤـــــﺶ ﮐــــــﺮﺩﯼ، ﺍﮔــــــﻪ ﻫﺮﮐــــــﯽ
ﺧﻮﺍﺳــــﺖ ﺑﺒﯿﻨﺘــــﺶ ﺑﻬـــــــﻮﻧﻪ ﺍﻭﺭﺩﯼ، ﺍﮔـــــﻪ
ﺗﺮﺳــــﯿﺪﯼ ﺑﻬــــﺖ ﺍﻧﮕـــــﻪ ﻫـــــﻤﻪ ﭼـﯽ ﺑﭽــــــﺴﺒﻮﻧﻦ،
ﯾﻌـــــــﻨﯽ ﻋﺎﺷـــــــﻖ ﻧﯿـــــــﺴﺘﯽ!!!
ﻫﯿﭽﻮﻗـــــــﺖ ﻋﺸــــــﻘﺘﻮ ﻗﺎﯾــــﻢ ﻧﮑــــــــﻦ !
ﻧــــﺬﺍﺭ ﻋﺎﻟــــــﻢ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﻬـــــﺶ ﭼـــــــﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘــــــﻪ
ﺑﺎﺷـــــﻦ ﻭ ﻧﺪﻭﻧــــــﻦ ﮐـﻪ ﺍﻭﻥ ﻣــــﺎﻝ ﺗــــﻮﺋﻪ .....‏

ﻣﯿﮕــــــﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻣﯿﮕـــــــﯽ ﻋﺎﺷﻘﺸـــــــﯽ ؟
ﻫﺮ ﻭﻗـــــــﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘــﯽ ﺩﺳﺘـــــﺸﻮ ﺑﮕﯿـــــــﺮﯼ ﺑـــــﯿﺎﺭﯼ
ﺗﻮ ﺟﻤــــــــﻊ ، ﺑﯿـــــﺎﺭﯼ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑـــــﺪﯼ ، ﺑﮕـــﯽ ﺍﯾﻦ
ﻋﺸـﻖ ﻣﻨــــــﻪ ، ﻣــــــــﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻭﻧﻮﻗﺘــــــﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣــــﻪ ﻭﺍﻗــــــﻌﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕــــﯽ !
ﺍﮔــــــــﻪ ﺑــــــــﻪ ﺧــــــــﻮﺩﺕ ﺗﻮﻧﺴــــــــﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ ﺑﺪﯼ
ﺯﯾــــــــﺮ ﭘــــــــﺴﺘﺎﺵ ﯾــــــــﺎ ﭘﺴــــــــﺘﺎﺕ ﺧــــــــﻮﺩﯼ
ﻧﺸــــــــﻮﻥ ﺑــــــــﺪﯼ ﺍﻭﻧﻮﻗـــــــﺘﻪ ﮐﻪ ﺛـــــــﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﯼ
ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﻭﺍﺳـــــــﺖ ﻣﻬـــــــﻤﻪ !
ﺍﮔــــــــﻪ ﻗﺎﯾﻤـــــﺶ ﮐــــــﺮﺩﯼ، ﺍﮔــــــﻪ ﻫﺮﮐــــــﯽ
ﺧﻮﺍﺳــــﺖ ﺑﺒﯿﻨﺘــــﺶ ﺑﻬـــــــﻮﻧﻪ ﺍﻭﺭﺩﯼ، ﺍﮔـــــﻪ
ﺗﺮﺳــــﯿﺪﯼ ﺑﻬــــﺖ ﺍﻧﮕـــــﻪ ﻫـــــﻤﻪ ﭼـﯽ ﺑﭽــــــﺴﺒﻮﻧﻦ،
ﯾﻌـــــــﻨﯽ ﻋﺎﺷـــــــﻖ ﻧﯿـــــــﺴﺘﯽ!!!
ﻫﯿﭽﻮﻗـــــــﺖ ﻋﺸــــــﻘﺘﻮ ﻗﺎﯾــــﻢ ﻧﮑــــــــﻦ !
ﻧــــﺬﺍﺭ ﻋﺎﻟــــــﻢ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﻬـــــﺶ ﭼـــــــﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘــــــﻪ
ﺑﺎﺷـــــﻦ ﻭ ﻧﺪﻭﻧــــــﻦ ﮐـﻪ ﺍﻭﻥ ﻣــــﺎﻝ ﺗــــﻮﺋﻪ .....

 .............................................

عکس: ‏••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...♥●••
••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...♥●••
••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥●••
••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥●••
••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ...♥●••
••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥●••
••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥●• 
••●♥ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••
••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥●••
••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ♥●•• 
••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●••
••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ...♥●••
••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••
••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . .♥●•
••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥●••
••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥●••
••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥●••    
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی... ♥●••

 ••●ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ●••
••●ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...●••
••●ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...●••
••●ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ●••
••●ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ●••
••●ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ●••
••●ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ●••
••●ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ...●••
••●ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ●••
••●ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ●•
••●♥ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••
••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥●••
••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ♥●••
••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●••
••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ...♥●••
••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••
••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . .♥●•
••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥●••
••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥●••
••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی... ♥●••

Ema.d

 .....................................................................................

 عکس: ‏خیالی نیست,,,
تو رفتی و من به نبودنت عادت کردم,,,
Ema.d‏

بهش گفتم نرو بی تو تنهام بی تو ... گفت عادت می كنی ...

گفت شاید یكی بهتر از من هم گیر بیاری ...

گفتم بهش مگه عشق و دوست داشتن معامله است كه این نشد یكی دیگه ... تنهام گذاشت ... رفت ... من موندمو یه عالمه خاطره و حرف و گریه های شبانه ... هنوزم كه هنوزه، دوسش دارم حتی بیشتر از گذشته ...

ولی دست نامرد روزگار منو از اون جدا كرد ... گفتم بی تو تنهام ... گفت فقط خداست كه تنهاست و تنهایی شایسته اوست ...

گفتم جز تو من كسی رو ندارم كه باهاش درد دل كنم ... گفت خدا رو كه داری؟

گفتم خدا ... مگه تو خدا رو می شناسی ... تو كه روح منو كشتی ... زندگی مو تباه كردی ... همش بهم دروغ گفتی ... نرو ... بذار زنده بمونم ... اما رفت ... واسه همیشه رفت و اصلا واسه رسیدن به من هیچ تلاشی نكرد ...

مگه من چه گناهی كرده بودم ... شاید هیچ وقت براش مهم نبودم یا شاید اصلاً منو دوست نداشت ... اون رفت ولی من شب و روز تو آتیش عشقش سوختم ... خیلی راحت ازم دل كند و رفت ...

اما با همه ی بی وفایی هاش هنوز كه هنوزه دوسش دارم ، دلم براش تنگ شده و تا ابد كسی جاشو تو قلبم نمی گیره ...

فقط از خدای آسمون و زمین می خوام هر جا كه هست خوشبخت باشه ...

 ...............................................................................................

کسی را دارم ..

که انقدر برایم کسی هست که

نگاهم دنبال کسی نیست

این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر

کسی به چشمانم نمی آید " هرگز "

........................................................................................

 عکس: ‏بنام كسي كه جدايي رو افريد تا قدر با هم بودنو بدونيم ، خيلي سخته بعد از چند سال تازه بفهمي كه دوس داشتنش دروغ بوده ولي بازم بهت بگه دوستت دارم ، خيلي سخته وقتي كه ميخوابي طعم واقعي مرگ رو بچشي ولي وقتي صبح كه چشماتو باز ميكني ميبيني بازم نمردي و يه روز ديگه رو هم بايد با خاطره هاش شروع كني ولي اون ديگه پيشت نيست ، پيشت نيس ولي انگار هر لحظه كنارته ولي تو پيش اون بوديو هيچ وقت نديده ، يه جمله ميتونه تورو به گريه بندازه ولي تو اونو بخندوني ولي اون يكي ديگه رو خوشحال كنه ، خيلي سخته بهت بگه دوستت دارم.
كل ثروتت كه عشقت بوده با كاخ ارزوهاتو يكجا خراب كنه اونوقت زير آوار بي مهري تنهايي از فقر محبت و دوست داشتن تا اخر عمر بشينيو زار زار گريه كني ، خيلي سخته از ترس اينكه مردم بهت نخندنو فكر نكن كه ديوونه اي نتوني درددلتو به كسي بگي ، خيلي سخته ارزوت كسي باشه كه از اين و اون بشنوي هيچ اهميتي واسش نداشتي حالا ديگه آرزوي نبودنتو ميكنه ، خيلي سخته وقتي يادت مياد كه حتي با شنيدن اسمش اونقدر خوشحال ميشدي كه دوس داشتي داد بزني ولي حالا با ديدنشم چيزي جز زجرو عذاب نصيبت نميشه چون اون ديگه واسه تو نيست ، خيلي سخته بعد از چند وقت كه ميبينيش اشك تو چشمات حلقه بزنه ولي اشكات فقط واسه خودت مهم باشن ، خيلي سخته جرأت هر كاريو داشته باشي با اميد اينكه كوه پشتته ولي وقتي برگرديو پشتتو نگاه كني ببيني كه يه عمر پشتت به دره بوده ، حالا اون ديگه عشقش يه نفر ديگه است اصلا تو واسش مهم نيستي... اصلا رسم بازيه قايم موشك زمونه اينه ؛ تو چشم ميزاريو من قايم ميشم اما تو ميريو يكي ديگه رو پيدا ميكني... خدايا همه ي اين كارارو تو كردي به هركي دل بستم تو دلمو شكوندي هرجا لونه ساختم تو خرابش كردي هرجا با ديدن كسي دلم آرامش ميگرفت تو اضطرابو تو دلم انداختي نميدونم شايد اينكارو كردي تا بغير از خودت به كسي دل نبندمو به كسي اميد نداشته باشم، پس حالا كه همه ي اميدم به توء كمكم كن...‏

بنام كسي كه جدايي رو افريد تا قدر با هم بودنو بدونيم ،

خيلي سخته بعد از چند سال تازه بفهمي كه دوس داشتنش دروغ بوده ولي بازم بهت بگه دوستت دارم ،

خيلي سخته وقتي كه ميخوابي طعم واقعي مرگ رو بچشي ولي وقتي صبح كه چشماتو باز ميكني ميبيني بازم نمردي و يه روز ديگه رو هم بايد با خاطره هاش شروع كني ولي اون ديگه پيشت نيست ،

پيشت نيس ولي انگار هر لحظه كنارته ولي تو پيش اون بوديو هيچ وقت نديده ،

يه جمله ميتونه تورو به گريه بندازه ولي تو اونو بخندوني ولي اون يكي ديگه رو خوشحال كنه ،

خيلي سخته بهت بگه دوستت دارم.كل ثروتت كه عشقت بوده با كاخ ارزوهاتو يكجا خراب كنه اونوقت زير آوار بي مهري تنهايي از فقر محبت و دوست داشتن تا اخر عمر بشينيو زار زار گريه كني ،

خيلي سخته از ترس اينكه مردم بهت نخندنو فكر نكن كه ديوونه اي نتوني درددلتو به كسي بگي ،

خيلي سخته ارزوت كسي باشه كه از اين و اون بشنوي هيچ اهميتي واسش نداشتي حالا ديگه آرزوي نبودنتو ميكنه ،

خيلي سخته وقتي يادت مياد كه حتي با شنيدن اسمش اونقدر خوشحال ميشدي كه دوس داشتي داد بزني ولي حالا با ديدنشم چيزي جز زجرو عذاب نصيبت نميشه چون اون ديگه واسه تو نيست ،

خيلي سخته بعد از چند وقت كه ميبينيش اشك تو چشمات حلقه بزنه ولي اشكات فقط واسه خودت مهم باشن ،

خيلي سخته جرأت هر كاريو داشته باشي با اميد اينكه كوه پشتته ولي وقتي برگرديو پشتتو نگاه كني ببيني كه يه عمر پشتت به دره بوده ، حالا اون ديگه عشقش يه نفر ديگه است اصلا تو واسش مهم نيستي...

اصلا رسم بازيه قايم موشك زمونه اينه ؛ تو چشم ميزاريو من قايم ميشم اما تو ميريو يكي ديگه رو پيدا ميكني...

خدايا همه ي اين كارارو تو كردي به هركي دل بستم تو دلمو شكوندي هرجا لونه ساختم تو خرابش كردي هرجا با ديدن كسي دلم آرامش ميگرفت تو اضطرابو تو دلم انداختي نميدونم شايد اينكارو كردي تا بغير از خودت به كسي دل نبندمو به كسي اميد نداشته باشم، پس حالا كه همه ي اميدم به توء كمكم كن...

Ema.D

نوشته شده در دوشنبه ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 16:27 توسط ♥ Ema.d ♥| |
عکس: ‏♥♡♥♡میخوام بااوني ک عشقمو گرفت چندکلمه دردودل کنم...♥♡♥♡

عشقم ... ﻋﺸــــــــــــــﻘﺖ ﺷﺪ؟ !
ﻋﺸــــــــــــــــــــــﻘﺶ ﺑﺎﺵ ... 
ﭘـــــﺲ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺁﺷﻨﺎﺕ ﮐﻨﻢ:
 1. ﺑﻬﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ, ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ..
 ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﯾﻪ ﻣﺼﺮﺍﻉ ﺁﻫــــــﻨﮓ ﺧﻮﻧﺪ, ﻣﺼﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪﯾﺸﻮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﭘﺎيشي ... 
ﺑﺰﺍﺭ ﺻﺒﺤﺎ ﺑﺎ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﺷﻪ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ
ﮐﻨﻪ ... 
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،ﺯﺭتي ﻧﮕﻮ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ،ﺑﺎﻫﺎﺵ ﮐﻞ ﮐﻞ ﮐﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﻏﻮﻧﺘﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﺎ .. 
 ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﺯﺷﺖ،ﺍﺯﺩﺳﺘﺶ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ،ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... 
ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻫﺮ ﺟﻮﺭي ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ... 
ازاینجا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ي ﻭﺟﻮﺩم ﺑﻬﺖ میگم :

♡♡میخوام بااوني ک عشقمو گرفت چندکلمه دردودل کنم...♡♡

عشقم ... ﻋﺸــــــــــــــﻘﺖ ﺷﺪ؟ !
ﻋﺸــــــــــــــــــــــﻘﺶ ﺑﺎﺵ ...
ﭘـــــﺲ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺁﺷﻨﺎﺕ ﮐﻨﻢ:
1. ﺑﻬﺶ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ, ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ..
ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﯾﻪ ﻣﺼﺮﺍﻉ ﺁﻫــــــﻨﮓ ﺧﻮﻧﺪ, ﻣﺼﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪﯾﺸﻮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﭘﺎيشي ...
ﺑﺰﺍﺭ ﺻﺒﺤﺎ ﺑﺎ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﺷﻪ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ
ﮐﻨﻪ ...
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،ﺯﺭتي ﻧﮕﻮ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ،ﺑﺎﻫﺎﺵ ﮐﻞ ﮐﻞ ﮐﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﻏﻮﻧﺘﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﺎ ..
ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﺯﺷﺖ،ﺍﺯﺩﺳﺘﺶ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ،ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...
ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻫﺮ ﺟﻮﺭي ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ...
ازاینجا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ي ﻭﺟﻮﺩم ﺑﻬﺖ میگم : " غریبه " ﻣﺪﯾﻮني ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ
ﻋﺸــــــﻘﻤﻮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ كني ﻭ ﺩﻟﺸﻮ بشكني .. ﺍﻭﻥ ﻫﻨﻮﺯﻡ
ﻋﺸـــــــــــــــــــﻖ ﻣﻨﻪ......
Ema.D

.....................................................................

عکس: ‏خدایایااویاهیچ کس دیگر... اگربادیگری برود,,,
 ب دیگری هایت خیانت خواهم کرد,,,‏

خدایایااویاهیچ کس دیگر... اگربادیگری برود,,,
ب دیگری هایت خیانت خواهم کرد,,,

Ema.D

............................................................................................

عکس: ‏※ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ كه:※
ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺻﺪﺍﯾﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍﺵ※
ﺑﺒﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮎ ﺑﻘﻠﻪ ﻋﮑﺴﻢ ﺭﺑﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺟﻠﻮﺷﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﺣﻠﻮﺍ ※
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮎ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﻭ ﺭﻓﻘﺎ ﻣﺸﮑﯽ ※
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻭﺭﻓﻘﺎﺑﮕﻦ ﺟﺎﺵ ﺧﺎﻟﯿﻪ ...※
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﻦ ﺩﯾﺪﻥ ﺳﻨﮓﻗﺒﺮﻡ ※
ﺩﺳﺘﺖ ﻭﺑﺰﺍﺭﺭﻭﯾﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﺍﺭﺍﻣﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...※
ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﺍﺷﮏ ﻧﺮﯾﺰﯼ※
ﻃﺎﻗﺖ ﺍﺷﮑﺎﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﺭﻡ...‏

※ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ كه:※
ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺻﺪﺍﯾﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍﺵ※
ﺑﺒﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮎ ﺑﻘﻠﻪ ﻋﮑﺴﻢ ﺭﺑﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺟﻠﻮﺷﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﺣﻠﻮﺍ ※
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮎ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﻭ ﺭﻓﻘﺎ ﻣﺸﮑﯽ ※
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻭﺭﻓﻘﺎﺑﮕﻦ ﺟﺎﺵ ﺧﺎﻟﯿﻪ ...※
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻣﻦ ﺩﯾﺪﻥ ﺳﻨﮓﻗﺒﺮﻡ ※
ﺩﺳﺘﺖ ﻭﺑﺰﺍﺭﺭﻭﯾﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﺍﺭﺍﻣﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...※
ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﺍﺷﮏ ﻧﺮﯾﺰﯼ※
ﻃﺎﻗﺖ ﺍﺷﮑﺎﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﺭﻡ...

Ema.D

.................................................

عکس: ‏ﻟﺒﺎﺱ ... ﺷﻠﻮﺍﺭ .. ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﯽ ...
ﺍﺩﮐﻠﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﮎ ﺑﻮﯼ ﺗﻠﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺎﮎ ...ﮔﺎﻫﯽ ﻭﯾﺴﮑﯽ ...ﮔﺎﻫﯽ ﻭﺩﮐﺎ...
ﭼﺎﯾﯽ ... ﻗﻬﻮﻩ ... نسکافه ... ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﺏِ ﺧﻮﺭﺩﻥ ...
ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ... ﻣﺴﺖِ ﻣﺴﺖ...
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺭبروى قرمز ...
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ...
ﻫﻤﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ...
ﻓﮑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﮑﺮ...
ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺴﺘﻪ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ...ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ...
ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻓﺎﻝ ...
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ...
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﺎ ﺧﻮﻧﻪ ...
ﻧﺖ...
ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ...
ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺠﻠﻪ ...
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮﺣﺮﻑ...ﺷﺒﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ ... ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺍﺏ ...
ﺻﺒﻮﻧﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ ﯾﮑﯽ ... ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻡ ﺗﮑﯽ ...
(ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ) ﻓﻨﺪﮎ ...
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺳﺎﻋﺖ
ﻋﻄﺮ 
ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ و..
ﭘﯿﮏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ...
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯿﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ...
ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ...
ﻧﺸﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ..
ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ...
و ديس لاو هاى على بابا و بهزاد...
ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥِ ﺑﺎﻟﺶ ...
ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ...
ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﯾﻪ ...
ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ مهم نيست
مثل من..(emad)‏

ﻟﺒﺎﺱ ... ﺷﻠﻮﺍﺭ .. ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﯽ ...
ﺍﺩﮐﻠﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﮎ ﺑﻮﯼ ﺗﻠﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺎﮎ ...ﮔﺎﻫﯽ ﻭﯾﺴﮑﯽ ...ﮔﺎﻫﯽ ﻭﺩﮐﺎ...
ﭼﺎﯾﯽ ... ﻗﻬﻮﻩ ... نسکافه ... ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﺏِ ﺧﻮﺭﺩﻥ ...
ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ... ﻣﺴﺖِ ﻣﺴﺖ...
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺭبروى قرمز ...
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ...
ﻫﻤﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ...
ﻓﮑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﮑﺮ...
ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺴﺘﻪ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ...ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ...
ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻓﺎﻝ ...
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ...
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﺎ ﺧﻮﻧﻪ ...
ﻧﺖ...
ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ...
ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺠﻠﻪ ...
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺮﺣﺮﻑ...ﺷﺒﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ ... ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺍﺏ ...
ﺻﺒﻮﻧﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ ﯾﮑﯽ ... ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻡ ﺗﮑﯽ ...
(ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ) ﻓﻨﺪﮎ ...
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺳﺎﻋﺖ
ﻋﻄﺮ
ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ و..
ﭘﯿﮏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ...
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯿﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ...
ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ...
ﻧﺸﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ..
ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ...
و ديس لاو هاى على بابا و بهزاد...
ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻥِ ﺑﺎﻟﺶ ...
ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ...
ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﯾﻪ ...
ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ مهم نيست
مثل من..(emad)

.........................................................عکس: ‏پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمیکند بانو!!! 
بلکه لباس عروس تنت میکند...بفهم عشق اگر واقعا عشق بود لذت بوسه بر پیشانی خیلی بیشتر از لب بود... اگر عشق واقعا باشد همان دستانت را که میگیرد حتی برای لحظه ای، دیوانه اش میکند و از برق چشمانت مست میشود احتیاجی به هم آغوشی و هم خوابی نیست... خلاصه رفیق سرت را درد نیاورم اگر عشقت مردانگی داشته باشد از دوری یکدیگر هم لذت می برید چون مطمئن هستی جایت در میان قلبش ثابت و دست نخورده میماند...‏

پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمیکند بانو!!!
بلکه لباس عروس تنت میکند...بفهم عشق اگر واقعا عشق بود لذت بوسه بر پیشانی خیلی بیشتر از لب بود... اگر عشق واقعا باشد همان دستانت را که میگیرد حتی برای لحظه ای، دیوانه اش میکند و از برق چشمانت مست میشود احتیاجی به هم آغوشی و هم خوابی نیست... خلاصه رفیق سرت را درد نیاورم اگر عشقت مردانگی داشته باشد از دوری یکدیگر هم لذت می برید چون مطمئن هستی جایت در میان قلبش ثابت و دست نخورده میماند...

............................................................................

 عکس: ‏ﺳﻼﻣﺘـﮯ ﺭﻭﺯﮮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ
ﻋﺸﻘـــــﺶ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ
ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘــــﺴﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ
ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺶ ﻣﻮﻧــــﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺮﺳـــﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻫﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﺳﻼﻣﺘـﮯ ﺭﻭﺯﮮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ
ﻋﺸﻘـــــﺶ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ
ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘــــﺴﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ
ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺶ ﻣﻮﻧــــﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺮﺳـــﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻫﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ " ﺑـــــــﻠﻪ "
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷــــــﺐ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﻧﺨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﻭﺷﻦ
ﻣﯿﺸﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﭘﺴﺖ ﺷﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﻭﺭ ﻧﮕـــــــــﺮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﯾﻪ
ﺩﻭﻧﺸﻮﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺗﺸﻮﻥ,واقعا داغون شدن....

..........................................................

  عکس: ‏✘عاشق دختری شدم ک با همه ی دخترا فرق داره
✘دختری که جذبه چشای مشکيش دلم و میلرزونه
✘دختری که خیلی وقتا لج آدمو در میاره
✘دختری که بعضی وقتا خیلی اذیت می کنه 
✘دختری که مهربونه

، من عاشق این دختر با همه خوبیا و بدیاشم 
✘خنده هاش

 ✘نگاهش
✘صداش

✘بهم امید زندگی کردن میده 
✘دختری ک نباشه یه لحظه هم نمی تونم دووم بیارم
✘یهو به خودم اومدم دیدم شده همه زندگیم

✘عاشق تو و مهربونیاتم
 خودش میدونه با کیم....!!!!

✘مخاطب خاص.
Ema.d‏

✘عاشق دختری شدم ک با همه ی دخترا فرق داره
✘دختری که جذبه چشای مشکيش دلم و میلرزونه
✘دختری که خیلی وقتا لج آدمو در میاره
✘دختری که بعضی وقتا خیلی اذیت می کنه
✘دختری که مهربونه

، من عاشق این دختر با همه خوبیا و بدیاشم
✘خنده هاش

✘نگاهش
✘صداش

✘بهم امید زندگی کردن میده
✘دختری ک نباشه یه لحظه هم نمی تونم دووم بیارم
✘یهو به خودم اومدم دیدم شده همه زندگیم

✘عاشق تو و مهربونیاتم
خودش میدونه با کیم....!!!!

✘مخاطب خاص.

..............................................................................

عکس: ‏یه روزی
قلب من ♥
فقط مال یکی بود...
اون یه نفر
قلبمو شیکوند و رفت...
خودم تنهایی رفتمو تیکه هاشو جمع کردم...
خواستم به هم بچسبونمشون نشد...
دستم با تیکه های قلبم ، زخم شد...
اشک ریختم...ناراحت شدم...
دلگیر شدم از کسی که قلبمو به اون روز انداخت...
ادم های زیادی اومدن تا قلبمو ازم بگیرنو برام درستش کنن...
اما دست اونارو هم بریدم و قلبشونو انداختم زیر پام...
دلم میخواست همه مثل خودم زخم خورده بشن...
تا روزی که دلم عشق خواست...
اون موقع کسی نمیتونست قلب شکستمو نگه داره چون زخمیش میکردم...
پس هر تیکه از قلبمو دادم به یکی...
اسممو گذاشتن لاشی...
چون به قول خودشون هرز میپریدمو قلبم دست همه بود...
و همچنان اونی که بهم خیانت کرد ادم خوبی بود...
اما من...
شدم ادم لاشـــــــــــــــی که تیکه های قلبش دست همه بود...
دیگه از اون روز قلبم نشکست...
میدونی چرا؟
چون از بس خورد شده بود که کسی نتونست بیشتر بشکندش...
امــا دلگیرم از کسی که باعث شد نتونم دوباره طعم عشقو بچشم...
ولی...
مگه میشه قلب کسیو بشکنیو تقاص پس ندی؟‏

یه روزی
قلب من
فقط مال یکی بود...
اون یه نفر
قلبمو شیکوند و رفت...
خودم تنهایی رفتمو تیکه هاشو جمع کردم...
خواستم به هم بچسبونمشون نشد...
دستم با تیکه های قلبم ، زخم شد...
اشک ریختم...ناراحت شدم...
دلگیر شدم از کسی که قلبمو به اون روز انداخت...
ادم های زیادی اومدن تا قلبمو ازم بگیرنو برام درستش کنن...
اما دست اونارو هم بریدم و قلبشونو انداختم زیر پام...
دلم میخواست همه مثل خودم زخم خورده بشن...
تا روزی که دلم عشق خواست...
اون موقع کسی نمیتونست قلب شکستمو نگه داره چون زخمیش میکردم...
پس هر تیکه از قلبمو دادم به یکی...
اسممو گذاشتن لاشی...
چون به قول خودشون هرز میپریدمو قلبم دست همه بود...
و همچنان اونی که بهم خیانت کرد ادم خوبی بود...
اما من...
شدم ادم لاشـــــــــــــــی که تیکه های قلبش دست همه بود...
دیگه از اون روز قلبم نشکست...
میدونی چرا؟
چون از بس خورد شده بود که کسی نتونست بیشتر بشکندش...
امــا دلگیرم از کسی که باعث شد نتونم دوباره طعم عشقو بچشم...
ولی...
مگه میشه قلب کسیو بشکنیو تقاص پس ندی؟

.......................................................

هرچه آدم می‌گذارم در کفه‌ی دیگر؛
بــــاز تــــو...
سنگیــــن‌تـــــری...!!!
نوشته شده در دوشنبه نهم تیر ۱۳۹۳ساعت 1:37 توسط ♥ Ema.d ♥| |
بــــاور کــــن !

کــــار مــــن نیستــــ ،

کــــار ِ - خــــداستــــ ...

" دلـــ♥ــــم "

جایــــی

میــــان ِ- نَفَس هایَتــ♥ــــــ-

گیــــر کــــرده استــــــــ ...

...............................................................

.

بــــــــﮧ ســــلامــــتــــــــــے اونــــــایــــــــے ڪــــــــــــﮧ . . .

خــیــلــــــــے تــنــهــــــــــان . . .

امــــــــــــا . . .

نــــــــﮧ ڪــــــــــﮧ نــتــــونــن بــــــــا ڪــــســــــــے بــــاشــن . . .

فــــقــــــــط . . .

دلـشـــون نــمــیــخــــــواد بــــــا هــــــر ڪـــســــــے بــــاشــن . .

...................................................................

 
پسر:ضعیفه دلمون برات تنگ شده بود...اومدیم زیارتت کنیم
دختر:تو باز گفتی ضعیفه؟؟؟؟؟؟
پسر:خب...منزل بگم چطوره؟؟؟؟؟
دختر:واااااااای .... از دست تو...
پسر:باشه...باشه...ویکتوریا خوبه؟؟؟؟
دختر:اه اصن باهات قهرم...
پسر:باشه بابا...تو عزیز منی....خوب شد؟؟؟...آشتی؟؟؟؟؟
دختر:آشتی...راستی گفتی دلت چی شده؟؟؟
پسر:دلَم؟!...آها از دیشب تا حالا یکم پیچ میده...
دختر:واقعا که...
پسر:خب چیه...نمیگم...مریضم اصن...خوبه؟؟؟؟؟؟؟
دختر:لوووووووووووس...
پسر:ای بابا...ضعیفه...اگه اینبار قهر کنی ناز کش نداری ها؟!
دختر:بازم گفت این کلمه رو...
پسر:خب تقصیر خودته...میدونی اونایی که دوست دارم اذیت میکنم...
هی نقطه ضعف دستم میدی...
دختر:من از دست تو چیکار کنم؟؟؟؟؟
پسر:شکر خدا........!دلم پیچ میخورد چون تو تب و تاپ ملاقات تو بودم...

لیلی قرن 21 من...
دختر:چه دل قشنگی داری...چه قدر به سادگی دلت حسودیم میشه...
پسر:صفای وجودت خانوم...
دختر:میدونی...دلم تنگه...برای اون همه پیاده روی هامون...برای سَرک
کشیدن تو مغازه کتاب فروشی و ورق زدن کتابها...برای بوی کاغذ...برای
شونه به شونه باهات راه رفتن و دیدن نگاه حسرت بار بقیه...
آخه هیچ زنی...
مردی مثل من نداره...!!!
پسر:میدونم...میدونم...منم دلم تنگه...برای دیدن اسمون تو چشمای تو...
برای بستنیهای شاتوتی که با هم میخوردیم...برای خونه ای که تو خیال
ساخته بودیم و من مَردش بودم...؟؟؟؟!!!!
دختر:یادته همش بهم میگفتی خاتون؟؟؟
پسر:آره یادمه...آخه تو منو باد دخترای ابرو کمون قجری مینداختی...
دختر:ولی من که بور بودم...
پسر:باشه فرقی نمیکنه...
دختر:آخ چه روزایی بود...دلم برای دستای مردونت که تو دستام گره میخورد
تنگ شده...مجنون من...
پسر:....
دختر:چت شده؟چرا چیزی نمیگی؟
پسر:...
دختر:نگاه کن ببینم...!منو نگاه کن...
پسر:...
دختر:الهی من بمیرم...چرا چشات نمناک شده؟الهی من فدات شم...
پسر:خدا ن...(هق هق گریه)
دختر:چرا گریه میکنی؟
پسر:چرا نکنم؟هان؟
دختر:من دوست ندارم مرد من گریه کنه...جلوی این همه آدم..
بخند دیگه...
بخند زودباش...
پسر:وقتی دستاتو کم دارم چطور بخندم؟...کی اشکامو کنار بزنه که
گریه نکنم؟؟؟
دختر:اگه گریه کنی منم گریه میکنما...
پسر:باشه...باشه...تسلیم...ولی نمیتونم بخندما...
دختر:آفرین حالا بگو کادو ولنتاین برام چی خریدی؟؟؟
پسر:تو که میدونی...من از این لوس بازیا خوشم نمیاد...ولی امسال
برات کادوی خوبی آوردم...
دختر:چی؟...زودباش بگو...آب از لب و لوچم آویزون شد...
پسر:....
دختر:باز دوباره ساکت شدی...؟؟؟
پسر:برات کادووووووووو...(هق هق گریه)...یه دسته گلایل و یه
شیشه گلاب!
یک بغض طولانی آوردم!!
تک عروس گورستان!!
پنج شنبه ها دیگه خیابون بدون تو صفایی نداره!!
اینجا کنار خانه ابدیت میشینم و فاتحه میخونم!!
نه...اشک و فاتحه!!
نه...اشک و دلتنگی و فاتحه!!
نه...اشک و دلتنگی و فاتحه و خاطره های نه چندان دور...!!!
امان...خاتون من تو خیلی وقته که...
آرام بخواب بانوی کوچ کرده من...
دیگه نگران قرص های نخوردم...لباسهای اتو نکشیده ام...صورت
پف کرده ام از بی خوابیم نباش!!!
نگران خیره شدن مردم به اشکهایم نباش...!!
بعد از تو دیگر مرد نیستم اگر بخندم....!!!!*

...................................

 

مرا دوست بدار!

به سانِ گذر از یک سمت خیابان

به سمتی دیگر،

اول به من نگاه کن...

بعد... به من نگاه کن...

و بعد،

بازهم مرا نگاه کن!

........................................

 

وابستگی چه زود اتفاق می افتد

قبل از آنکه بفهمی

راه برگشت را گم کرده ای...!!!

.......................................................

 

ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺭﺍ!
ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ . . .ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ . . .ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ . . .ﻫﻤﻪ ﺭﺍ . . .
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺶ . . .ﺍﯾﻦ ﺩﻡ ﺁﺧﺮ . . .ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻦ
ﻭ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨـــﺪ ﻭ ﻧﮕﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮﺩ!
ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﻮﺩ \" ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﻮ \" ﺑﻮﺩ

.............................................................................

 

پسری که با عشقش مثل یه "پرنسس" رفتار میکنه


مشخصه که تو دستای یه "ملکه" بزرگ شده ...

...................................------__________________-------................-.-..-.-..-.-.-.-.-.--.

تـصـور کـن روزی بـه دوسـتـت پـیـام بـدی و جـواب نـده (!)

زنـگ بـزنـی و تـعـجـب کـنـی چـرا جـواب نـمـیـده (!)
و روزی دیـگـه زنـگ بـزنـی و یـکـی از خـانـواده اش جـواب بـده بـگـه بـفـرمـایـد؟
و تـو بـگـی کـجـایـی ؟؟(!)
بـگـه مـنـظـورت اون مـرحـومـه ؟؟(!)
چـیـکـار مـیـکـنـی؟؟
داد مـیـزنـی؟؟
گـریـه مـیـکـنـی؟؟
اونـوقـت مـیـگه امـروز 4 روزه دفـنـش کـردیـم اون لـحـظـه چـی مـیـگـی؟؟
تـا وقـتـی امـروز کـنـاره هـم هـسـتـیـد سـعـی کـنـیـد هـمـدیـگـرو دوسـت داشـتـه بـاشـیـد
چـون مـمـکـنـه روزی بـیـاد و نـبـاشـن ....
دیـروز یـکـی رو دفـن کـردن امـروز یـکـی و فـردا هـم مـن ....
آره زنـدگـی هـمـیـنـه ....(!)

[ ☻ هـمـدیـگـرو دوسـت بـداریـن شـایـد فـردایـی نـبـاشـد ☻ ]

 

نوشته شده در دوشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 3:16 توسط ♥ Ema.d ♥| |
روی قلبی نوشته بودن:

شکستنی است ؛ مواظب باشید !!!

ولی من روی قلبم نوشتم:

شکسته است ، راحت باشید !!!
روی قلبی نوشته بودن:

 شکستنی است ؛ مواظب باشید !!!

ولی من روی قلبم نوشتم:

شکسته است ، راحت باشید !!!

.......................................................................

زندگی "باغـــــی" است ؛ که با عشق "باقـــی" است
"مشغـــول دل"باش ؛ نه "دل مشغــــول "
بیشترِ "غصـــه های ما" ؛ از "قصــــه های خیالــی" ماست...!
پس بدان اگر "فرهــاد" باشی ؛ همه چیز "شیـــــرین" است.
زندگی

 

نوشته شده در پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 23:53 توسط ♥ Ema.d ♥| |
شهامت میخواهد
دوست داشتن کسی که
هیچ وقت
هیچ زمان
سهم تو نخواهد شد !

شهامت میخواهد
دوست داشتن کسی که
هیچ وقت
هیچ زمان
سهم تو نخواهد شد !

ویسلاوا شیمبورسکا

.........................................................

.Photo: sajad

 

 

 

..............................................................

دلـــــــــــــبرم بـــــــــــــــــــیدار شـــو نــــاخوانــــده مهمان تـــــــــــــــــــو ام مــــــــــــــــن هــــــــــــمان دلـــــــــــــــداده آن دو چـــــــشمان تــــــــــــو ام تــــــــــــــــو مـــــــــــــیان بــــستر خـــــــــــود خـــــواب راحــــــــــت میکنی مــــــــــــــــن نـــــــــــــــدارم خـــــــــواب تــــــــــا صــــــــبح حــــیران تــو ام

 


Photo: ‎دلـــــــــــــبرم بـــــــــــــــــــیدار شـــو نــــاخوانــــده مهمان تـــــــــــــــــــو ام مــــــــــــــــن هــــــــــــمان دلـــــــــــــــداده آن دو چـــــــشمان تــــــــــــو ام تــــــــــــــــو مـــــــــــــیان بــــستر خـــــــــــود خـــــواب راحــــــــــت میکنی مــــــــــــــــن نـــــــــــــــدارم خـــــــــواب تــــــــــا صــــــــبح حــــیران تــو ام
sajad‎

 

...................................................

خوشبختــــی یعنــــی مــــادر بختــدد .
خوشبختــــی یعنــــی مــــادر بختــدد .

 

.....................................

 

شـاב باش {!}

نـﮧ یڪـ روز بـلـڪــﮧ هـزاراטּ سـال {!}

بـگـذار آواز شاב بـوבنـتــ چـنـاטּ בر شهـر بـپـیـچـב {!}

ڪــﮧ رو سےـاـه شونـב آنـاטּ {!}

ڪــﮧ بـر سـر غـمـگےـטּ ڪـرבنـتــ شـرط بـسـتــﮧ انـב {!}

...........................................................................

 

بآوَرْ کُنْ تَفآوُتِ زیآدیسْتْ ...
.
.
.
.
میآنِ کَسی کهِ تَنْهآ مآنْدهِ ..
.
.
.
.
بآ
.
.
.
.
کَسی کهِ تَنْهآیی رآ اِنْتِخآبْ کَرْدهِ....
.

......................................................................

 

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیدتو مرور کنی
وبگـــــــــــــــی به سلامتی خودم که اینقـــــــــــــدر تحمل داشتم ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرار بود تکیه گاه باشی ،

نه اینکه گــــــــاهی باشی ، گـــــــــــــــــاهی نباشی ....

*****************************************************

 

یه دوست خوب ایمانتو ازت نمی گیره ! ما آدما معمولا ایمان قوی نداریم . پس دنبال یه دوست باشیم که همینو هم ازمون نگیره !

یه دوست خوب عقایدت رو زیر سوال نمی بره ! و کمکت می کنه که باورهات بیشتر و بهتر بشن !

یه دوست خوب بی ارزشی رو ارزش نمی دونه ! بی دینی رو کلاس نمی دونه ! شراب خوری رو فرهنگ نمی دونه !


یه دوست خوب همیشه ازت تعریف نمی کنه ، گاهی ایرادهاتو بهت می گه تا بتونی اونها رو بفهمی و رفع کنی!

یه دوست خوب آبروی تو رو برای حفظ آبروی خودش نمی ریزه ! در واقع از آبروی تو واسه خودش مایه نمی ذاره !


یه دوست خوب راز داره ! رازهای تو رو به دیگران نمی گه و پشت سرت حرف نمی زنه !

یه دوست خوب در شادی و غم با تو هست . نه فقط توی شادی ها !

یه دوست خوب باهات یه رنگه و نه صد رنگ . بهت دروغ نمی گه !

یه دوست خوب کمکت می کنه که به خدا نزدیکتر بشی و امیدوارتر زندگی کنی!

یه دوست خوب یعنی تو ، یعنی من ! به شرطی که بتونیم به خاطر همدیگه خودخواهیمون رو کمتر کنیم !
............................

دوست ِ من ، حالا بگو ببینم چند تا دوستِ خوب داری !؟

...............................................................

 

بـــــــــــــی منطــق ترین عضو بـد نـــــــم
چشمهـــــــــایم اند
مــــی بیننـــــد ڪـه دیــــگر دوستـــــم نـداری
امــــا هنـــوز تشنــه دیدنت هستند

 

.........................................................+++......................................

مردونه حـــــرف بزن ، مــــ♥ـــــردونه بخنـــــد ، مردونه گریـــــه کن

مـــــردونه عشـــ♥ـــق بورز ، مردونه ببـــــــخش

مرد بـــــاش و هیچ وقت نامـــ♥ــردی نکن

مخصوصـــــا در حق کســـــی که باورت کـــ♥ـــرده

و بهـــــت تکیـــــه کرده...

 

نوشته شده در یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:39 توسط ♥ Ema.d ♥| |
Photo: L.M

...................................

 

"زندگـــــی "

معنـــی پیچیده ای نــدارد !

همین که " تـــــو " باشــی . . .

این ، تمـــــــام زندگی است ...!!!

-----------------------------------------------

 

 

هــیچ میدانســتی

زیــباترین عــاشــقانــه ای کــه برایــم گفــتی

وقــتی بــود که

اسمــم را بــا “مــیــم” به انــتها رساندی ..

-------------------------------------------------------------

 

زانوهایم را در آغوش گرفته بودم ،

وقتی ...

تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی

.................................................................

 

زمـانـبـنـدی خـدا بـی نـظـیـر اسـت .. ،

نـ ه هـیـچـگـاه دیـر
نـ ه هـیـچـگـاه زود

کـمـی بـردبـاری مـیـ ـطـلـبـد

و ایـمـانـی بـسـیـار

امـا ارزش انـتـظـار را دارد ..

*****************************************

+

 

╗═════════════════════════════╔
פֿـבایا פֿـیلـﮯ בلم گرفتـﮧ...
╝═════════════════════════════╚

╗═════════════════════════════╔
ڪاشڪﮯ همراه بنـבه هات
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
یـﮧ مترجم פֿلق مـﮯ ڪرבﮯ!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
هیشڪـﮯ رو اینجا هیشڪـﮯ نمـﮯ فهمـﮧ!!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
פֿـבایا تو בیگه تنهــآم نزار...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
مگـﮧ פֿـوבت نگفتـﮯ : غریبـﮧ این زمین פֿـاڪیم،
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
تو را בر בنیاﮯ تنهایان رهایت من نـפֿواهم ڪرב ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
چرا حس مـﮯ ڪنم تنهام ؟؟! פֿـבایا مگـﮧ نگفتـﮯ
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
یک قدم با تو تمام گامهاﮯ مانـבه اش با من ؟!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
פֿـבایا من قـבمم رو اومـבم! פֿـوבت ڪمڪم ڪن ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
פֿـوבتـــ اینـــ בریای پر تلاطمــ ذهنمـــ
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
رو به ساحلـــــ آرامشـــ برسونــــ!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
چون فقط تو مـﮯ تونـﮯ ..!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
همه בنیا بگـﮧ آره تو بگـﮯ نـﮧ،
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
بگـﮧ نـﮧ تو بگـﮯ آره تمومـﮧ !!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
تـو چقـבر פֿـوبـﮯ פֿـבایا ..!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
از اعتراضام פֿـسته نمـﮯ شـﮯ !
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
בر مقابل بهونـﮧ گیریهام سڪوت مـﮯ ڪنـﮯ ..
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
בلتنگیامو بچه بازﮯ نمـﮯ פֿـونـﮯ ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
בستاﮯ سرבمو بگیر פֿــבا ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
بـבون تو تمام בنیا رو هم ڪـﮧ בاشتـﮧ باشم ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
تهــﮯ בســـتم ..
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
تنهــــآم نـــذار...
╝═════════════════════════════╚

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

شانه هایم زیر بار غم شکست

شاخه های سبز امیدم شکست

عشق ما در شیشه فرهاد بود

عشق شیرین ریشه اش در باد بود

هیچ کس حرف صداقت را نزد

هیچ کس دل را بر این دریا نزد

یک نفر امروز در چشمم شکست

یک نفر بار سفر بست و گسست

یک نفر با خاطراتم دور شد

یک نفر با قصه ها محشور شد

_-___-__-_--_-_-_-_-------_-___________-_--_--_-__--___--_-__--_--___--_----_-____-

 

 

بهش گفتم نرو بی تو تنهام بی تو ... گفت عادت می كنی ... گفت شاید یكی بهتر از من هم گیر بیاری ... گفتم بهش مگه عشق و دوست داشتن معامله است كه این نشد یكی دیگه ... تنهام گذاشت ... رفت ... من موندمو یه عالمه خاطره و حرف و گریه های شبانه ... هنوزم كه هنوزه، دوسش دارم حتی بیشتر از گذشته ... ولی دست نامرد روزگار منو از اون جدا كرد ... گفتم بی تو تنهام ... گفت فقط خداست كه تنهاست و تنهایی شایسته اوست ... گفتم جز تو من كسی رو ندارم كه باهاش درد دل كنم ... گفت خدا رو كه داری؟ گفتم خدا ... مگه تو خدا رو می شناسی ... تو كه روح منو كشتی ... زندگی مو تباه كردی ... همش بهم دروغ گفتی ... نرو ... بذار زنده بمونم ... اما رفت ... واسه همیشه رفت و اصلا واسه رسیدن به من هیچ تلاشی نكرد ... مگه من چه گناهی كرده بودم ... شاید هیچ وقت براش مهم نبودم یا شاید اصلاً منو دوست نداشت ... اون رفت ولی من شب و روز تو آتیش عشقش سوختم ... خیلی راحت ازم دل كند و رفت ... اما با همه ی بی وفایی هاش هنوز كه هنوزه دوسش دارم ، دلم براش تنگ شده و تا ابد كسی جاشو تو قلبم نمی گیره ... فقط از خدای آسمون و زمین می خوام هر جا كه هست خوشبخت باشه ...

__________________________________________------------------------________________

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------__________________

 

زیادی دوستت داشتم!!!

میدانی اشتباه از کجاست؟؟؟

از تو نیست!

اشتباه از من است!!!!!

هر جا رنجیدم به رویت نیاوردم

لبخند زدم!!!

فکر کردی درد ندارد

محکمتر زدی..

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 


چه حسود شده ام این روزهــآ
ڪـآش مـن هم ،
دل دآده ای همچون "مـטּ " دآشتم !!!

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--++---+

 

طناب را به گردنم انداختند .

گفتند : آخرین آرزویت ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گفتم : دیدن عشقم !

گفتند : خسته است ، تا صبح برایت طناب بافت !!!

.......................................................................

نوشته شده در یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ساعت 0:50 توسط ♥ Ema.d ♥| |

سلام

بعضی از دوستان بخاطر اینکه مطالبمو دیر بروزرسانی میکنم اعتراض کردن.

باید بگم که شرمنده ام از همتون.

واقعیتش یه مدته که دانشجو شدم بخاطر اون وقت نمیکنم.

ببخشید...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++هنگام آفریدن تو ، “خدا” تنها به یک چیز فکر میکرد ، به من …

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ،
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ،
ﯾﮏ ﺟﻮﺭﯼ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺶ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﻮﺩ !
شاید . . .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

اگر خون هم گریه کنی.....
  این روزها


اگر خون هم گریه کنی


عمق همدردی دیگران با تو


یک کلمه است :


" آخـــــــی "    
+++++++++++++++++++++++++++++++

من هممثل خــــــیلی از عاشـــــق هااز تو یـــــادگاری دارمولــــییــــادگـــاری منبا بقیه فــــرق داردیــــــادگــــــاری مــــناز توســــینه ای پر از درد اســـــت ...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مــرض عجـــیبی ســـت!

آدم را آرام آرام،نــــــــاآرام می کند!!!
هی غریبه!

روی کسی دست گذاشتی

که همه دنیامه

بی وجدان

اینقدر راحت به او نگو

عــــزیــــزم...!!!
نترس ...

اگر هم بخواهم ....

از این دیوانه تر نمیشوم ...!

گفته بودم...

بی تو سخت میگذرد بی انصاف ...

حرفم را پس میگیرم...

بی تو انگار اصلا نمیگذرد ...!!ای کاش ...

گذر زمان در دستم بود...

تا لحظه های با تو بودن را...

آنقدر طولانی میکردم....

که برای بی تو بودن وقتی نمی ماند ....!

////////////////////////////////////////////////////////////////


.................................................................................
تنهایی قشنگ ترین حس دنیاس

چون برای داشتنش نیاز به هیچ کس نداری!!!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

دفتری بود که گاهی من و تو

می نوشتیم در آن

از غم و شادی و رویاهامان

از گلایه هایی که ز دنیا داشتیم

من نوشتم از تو:

که اگر با تو قرارم باشد

تا ابد خواب به چشم من بی خواب نخواهد آمد

که اگر دل به دلم بسپاری

و اگر همسفر من گردی

من تو را خواهم برد تا فراسوی خیال

تا بدانجا که تو باشی و من و عشق و خدا!!!

تو نوشتی از من:

من که تنها بودم با تو شاعر گشتم

با تو گریه کردم

با تو خندیدم و رفتم تا عشق

نازنیم ای یار

من نوشتم هر بار

با تو خوشبخترین انسانم…

ولی افسوس

مدتی هست که دیگر نه قلم دست تو مانده است و نه من!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﻋﺸﻘﻢ ﮐﻪ ﯾﺮﻭﺯﯼ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ . . .
ﺑﺎﺑﻐﺾ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ .. ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺷﻤﺎ؟ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺎﺭﻡ .. .
ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﭘﺎﺵ ﻣﻮﻧﺪﻡ . . .
ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ ﻭﻟﯽ ﺍﺯﺩﻭﺭﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻣﺶ ﺍﻧﮕﺎﺭﺧﯿﻠﯽ
ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ
ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺣﺎﻻ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ
ﻣﯿﻤﺮﺩ . . ﺍﺷﮑﺎﻡ
ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﻣﯿﺸﺪﻭ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ : ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ !!!
ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﻋﺸﻘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ
ﺍﺯﺗﻪ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺭﻭﺷﻮ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻭﻧﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺣﺎﻟﻢ
ﺍﺯﺵ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ .. .
ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﺩﻭﺭﻩ
ﻫﻤﺮﻭ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻡ
ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻂ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻋﺸﻘﻤﻢ . . . .
ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﻋﺸﻘﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻭﻟﯽ ﻓﮑﺮﮐﺮﺩ ﻣﺎ
ﮔﺎﻭﯾﻢ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ
ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺑﺎﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﻐﻀﻢ
ﻣﯿﺘﺮﮐﯿﺪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ :ﻫﯽ؛
ﻓﻼﻧﯽ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺟﺎﺕ
ﺑﺎﺷﻢ . . .
ﻋﺸﻘﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﺎﻣﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ
ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮔﺮﻓﺖ . . .
ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﻭﻝ ﮐﺮﺩﯼ. . .
ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﻋﺸﻘﺖ . . .
ﺳـــﻼﻣـــﺘـــﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎﯼ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

این روزهـــــا
معنای زندگی
نهفته است در
لبخند پنهان پرندگان
به انسان هایی که
از آخرین تکه نانشان هم نمیگذرند...!

************************************************

باهام ﺩﻋﻮﺍ ﮐﻦ


ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻗـــﻬﺮ ﮐﻦ


ﺣﺮﺻﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭ


ﺑﻬــــﻮﻧﻪ ﺑﮕﯿـــــﺮ


ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺷﮑﻤﻮ


ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﯼ


ﺍﻣﺎ
ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻫﯿﭽــــﻮﻗﺖ ﺑﺮﯼ
ﻫﯿﭽــــــــــﻮقت

**********************************************

حافــظ ، قهـــوه ، ورق

هیــچ کــدام

کــاری از دستشـــان بر نمی آیــــد

وقتـــی تـــو

آرزوی کســـی نــبــاشـــی ...

تقـــدیر؛

دیــــواری کوتـــاه تر از پیشانیــــت پیـــدا نـــمی کنـــد ..

----------------------------------------------------------------------


اما

وقتی یه پسر بخاطر یه دخنر اشک بریزه

یعنی هیچوقت دیگه نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

شــــــــک نکــــن ...!
شــــــــک نکــــن ...!

" آینــــده ای " خواهـــم ساخت که ,

" گذشتــــه ام " جلویــــش زانـُــــــو بزنــــد ...!

قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بســــوزانم ...!

برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود ,

آنـــقـــدر خوشبــ♥ـخت می کنــــم کـــــه ,

به هـــر روزی که جــای " او " نیـستـی

به خودت " لعنـــت "بفـــرستـی...!


**********************************************************

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر ...
من تمام خواستن را وجب کرده ام !
هیچکس
اندازه من عاشق تو و بهانه هایت نیست...!!

***********************************************************

***************************************************************

ایســــــتــــاده ام ...

بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود ... !

مـــن ،

همیــن جا ،

کنار قـــول هـایت ،

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

محـــــکم ایــستاده ام !!
.
.
.

........................................................

دکتر علی شریعتی
زِنـــدِگی دَر اَعماقِ عادَت ها

هیج فــَــرقی با مـَـرگ نـَــدارد

تــــو مـُـــردِه ای

فـَـقـَــط مـَـعنای مــَــرگ را نـِمی دانـــی

.......................................................................


...................................................................

این روزهـــــــــا
عجیب دلم بچــــگی میخـــــواهــــــد
خستــــه ام...!
یک قلم لطفـــا....؟!
میـــــخواهم خـــــــودم را خطــــ خطــــی کنــــــم!
ادامه


.......................................................


..........................................................

وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم !


وقتی کسی از صمیم قلبش صادقانه دوستمان دارد

در برابرش مسئولیم...

در برابر اشکهایش؛شکستن غرورش ،

لحظه های شکستنش در تنهایی و لحظه های بی قراریش...

و اگر یادمان برود!

در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد ،

و این بار ما خود فراموش خواهیم شد...


و این قانون زندگیست!!!!!.......♥#########♥
.....♥#############♥
...♥###############♥
..♥#################♥..................♥###♥
..♥##################♥..........♥#########♥
....♥#################♥......♥#############♥
.......♥################♥..♥###############♥
.........♥################♥################♥
...........♥###############################♥
..............♥############################♥
................♥#########################♥
..................♥######################♥
....................♥###################♥
......................♥#################♥
........................♥##############♥
...........................♥###########♥
.............................♥#########♥
...............................♥#######♥
.................................♥#####♥
...................................♥###♥
.....................................♥#♥
.......................................♥
.......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
...........................
همیشه تو خلوت خودم به خدای خودم......
میگم : خداجون دستمو گرفتی ، ول نكن ؟
امروز دنیا رو با خدا قسمت كردم بهش
گفتم:آسمون مال من ،ابراش مال تو
دریا مال من،موج هایش مال تو
ماه مال من،خورشید مال تو
خدا لبخندی بهم زد و گفت :
تو بندگی كن............!
همش مال تو.......!
حتی من ......!!
❤ ❤ ❤ دینگ دینگ ❤ ❤ ❤


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

حکمت باران در این ایام میدانیکه چیست؟ ...

آب و جارو می شود بهر محرم کوچه ها.....

..........................................................................................


......................................................................

فهم درد می آورد


.................................................

به كسی كه تو را دوست دارد بگو..... هر روز صبح تو را با زیباترین تعابیر جهان بیدارت كند .... من اینجا هرشب تو را با زیباترین تعابیر جهان به خواب میسپارم ....

نوشته شده در یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:18 توسط ♥ Ema.d ♥| |


یکی از قشنگترین حس ها اینه که

بعد یه دعــوا

از نگاهش ، از حرفاش ، از رفتارش بفهمی که هنوزم دوستت داره....................................
...................................................................................................
◄☼►☼◄☼► ◄☼►☼◄☼►☼◄☼► ◄☼►☼◄☼►
قلب لعنتـــــــــــی لطفا:
"خفه شو"
ودر همه کارها دخالت نکن....
همین که خون پمپاژ کنی کافیست....
یه کلام ختم کلام :

هرکی پاکتره .... تنهاتره
◄☼►☼◄☼► ◄☼►☼◄☼►☼◄☼► ◄☼►☼◄☼►

............................................................
ﺳﺎﻋﺖ 3 ﺷﺐ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻠﻔﻦ، ﭘﺴﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ

ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩ . ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻮﺩ . ﭘﺴﺮ ﺑﺎ

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻭﻗﺖ ﺷﺐ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ

بیدار ﮐﺮﺩﯼ؟ ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ : 25 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩﯼ ! ﻓﻘﻂ

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ ....!

ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ

ﺧﻮﺍﺑﺶ ﻧﺒﺮﺩ، ﺻﺒﺢ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﻓﺖ . ﻭﻗﺘﯽ

ﺩﺍﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ

ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ، ﻭﻟﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺒﻮﺩ ....!

.....................................................................
گویند خدا همیشه با ماست

ای غم ، نکند خدا تو باشی !!!
ادامه

............................................
............................................................................
.
کسیو داری بهت بگه غم نخور من کنارتم ؟؟؟

کسیو داری موقع تنهاییت کنارت بیاد و وبغلت کنه تا آروم بشی ؟؟

اینا سوال نیست میتونی داشته باشی ولی خدا تقدیرتو تنهایی چیده

همین که یه نفر باشه وقتی خوابی روتو بکشه و با عشق به صورتت نگاه کنه بسه

......................................................................

................................................................................
خاکستر گفت :

آتش را می توانم ببخشم

ولی تبر را هرگز ....!

...............................................................................

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های 
عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|


چقدر حس خوبی میده
وقتی دلتنگشی این اس ام اس برات بیاد ;)
بعد تو هم بنویسی نه عزیزم...

...............................................................

گاهی آنقدر دلم هوایت را می کند که شک می کنم...

این دل مال من است یا تو؟!؟!


براي 
نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد


..............................................

گاه می توان برای عزیزی چند سطر سکوت به یادگار گذاشت..

تا او در خلوت خود هرطور که خواست آن را معنا کند... .


براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

...........................

گه گاهی سفرکن به حوالی دلت ...

شاید خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد!

............................................................
نوشته شده در سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 20:46 توسط ♥ Ema.d ♥| |
کاش می دانستیدزندگی با همه وسعت خویش


محفل ساکت غم خوردن نیست


حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست


زندگی خوردن و خوابیدن نیست


زندگی عشق به قلب داشتن است


زندگی حس جاری شدن است

زندگی کوشش و راهی شدن است


از تماشاگر آغاز حیات


تا به جایی که خدا می داند....

..........................................................................

شاید دل من عروسکی از چوب است

مثل قصـــــه ی پینوکیــو محبوب است

اما چه دماغـــــــــــی داره این بیچاره

از بس که نوشته: "حال من" هم خوب است.!!

.............................................
.............................................................................

................................................................

.........................................................................................................همه ماهر شده اند
یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد !
اما من ...
ناشیانه
به یک نفر دل میبندم
هزاران بار
.
.
.
گفت به درد هم نمیخوریم
امااوهرگزنفهمید من اورابرای دردهایم نمیخواستم

.....................


وابسته شدم به تو
بی آنکه بدانم
‏"‏وابستگی‏"‏ ها وام های کوتاه مدتی هستند
با بهره های سنگین . . .

............................................................


تو مرا یاد کنی یا نکنی.... باورت گر بشود گر نشود...
حرفی نیست ... اما....
نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست........

(سهراب سپهری)

.....................................................................خوشبختی داشتن کسی است…که بیشتر از خودشتــــــــــو را بخواهد…وبیشـــتر از تــــــــو…هیـــــــــــچ نخواهد..وتــــــــــو ...برایش تـــــــمام زندگی باشی
نوشته شده در شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 15:22 توسط ♥ Ema.d ♥| |
او رَفـت..

هـَمیـטּ......

قـِصـﮧ اَمـ ڪوتـآه بـود..

بــﮧ سَر رِسیـد..

ڪَلاغ جـآטּ..

تـو هـَمـ بـُرو..

شـآیـَد جـآیـے دیگـَر..

قـِصــﮧ ای زیبـآ مـُنتـَظِرَت بـآشَد


.......................................................

..........................................
بزرگترین عبادت
لبخند به پسرک کفاشی است
که نان آور خانه است
که به جای کیف قاپی
کفش آدم های پولداری را برق می زند
......................................................
چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..
یکی که بهش اعتماد داری ..
بهت اعتماد داره ..
از دلتنگی هاش برات میگه ..
از دلتنگی هات براش میگی ..
آروم میشه ..
آروم میشی ..
حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..
این حس مثل قطره های باران پاکه .
.
.......................................
اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند؛

گوسفند نمی درند...

به نی چوپان دل می سپارند و گریه میکنند.
...............................................................

پروردگارا در گفتن و شنیدن جمله "دوست دارم" چه هست که:

کسی که می گوید...

عاشق تر می شود و کسی که می شنود بی تفاوت تر...

................................................................................
ﻋﺸــــﻖ ” ﯾﻌﻨﯽ..
حـــــتی اگه …
ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ !!
بدونی نمیشه !
ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ!
ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ…
ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ…
........................................................................................................
آدم وقـتی یـه حـس تکرار نشدنی رو

با یکی تجـربه مـیکـنه ..

دیگه اون حــس رو با کـس دیگه ای

نـمیـتونه تـجـربه کـنه !

بـعـضی حــس هـا ..

خــاص و نــاب هـسـتـنـد ..

مـثـل بــعـضـی آدم هـا ..!

مثل تو...

..............................................................
مهم تو یاد هم بودن و برای هم بودنه...

همیشه تو یادم میمونی و برای تو میمونم...

امیدوار تو هم همینطوری باشی...
..................................................

از تکرار "دوستت دارم" خسته شدم!

کمی هم تو بگو,تا من ناز کنم! نترس!

باورم نمیشود...

...............................................
تـو را دوستـــ♥ـــ خـواهم داشتــــــ
آن چنان که خود رآ
حتی اگر ...
تمام عشاق را دیوانه بخوانیـــــــ
و عشق را قصه ای بی انجامــــــ
من …
تو را دوست خواهم داشتـــــــ
بیشتر از آن چهـــ ...
خـــود رآآآآآ
...........
....
.
22تير
 شکلکهای جالب آروین


تولدم مبارک......................................
.تولدم مبارک

 


 شکلکهای جالب و متنوع آروین

 

و چ لطيف است حس آغازي دوباره

و چ زيباست رسيدن دوباره به روز زيباي تنفس...

و چ اندازه عجيب است، روز ابتداي بودن!!
و چ اندازه شيرين است امروز
روز ميلاد...
روز من...
روزي كه آغاز شدم...

................................................................................

...
......................

من که تصویری ندارم در نگاه هیچکس / خوب شد هرگز نبودم تکیه گاه هیچکس /

کاش فنجانی نسازد کوزه گر از خاک من / تا نیفتد در دلم فال سیاه هیچکس /

تقدیر گلها چیدن و پژمردن است / سعی کن هرگز نباشی دلبخواه هیچکس ...
........................................................................................................
اینقدر خودت رو نگیر !
اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن !
وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد
فکر نکن که فوق العاده ای !!!
شاید اون کم توقعه !!!


...................................................................

دیگر به دنبال ِ همراه ِ "اوّل" نیستم !
این روزها اول ِ راه ، همه همراهند....
این روزها ، باید به دنبال ِ همراه ِ "آخر"گشت ...
همراهی تا آخرین قدمها....

.....................................................................................................

نامم را پاک کردی... یادم را چه میکنی؟
یادم را پاک کنی... عشقم را چه میکنی؟
اصلا همه را پاک کن
هر آنچه از من داری
از من که چیزی کم نمیشود...
فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟
نکند آن را هم پاک کرده ای؟
نــــــــــــه ! شدنی نیست...
نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی.

..........................

به سلامتی رفیقی که تا آخرین لحظه جلوی بدبختی دوستشو میگیره
نوشته شده در دوشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 22:38 توسط ♥ Ema.d ♥| |
گاهی حرف نزدن

از نداشتن ِ حرف نیست

از داشتن حرفِ زیاد است !

پس وقتی می بینی سکوت کردم صحبت نکنی سنگین تری!


..........................................................
اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...

بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!

مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛

مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !!

3..................................................................
دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !


یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان


یـــــکــــ بــــغـــض


و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده


بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی

.......................................................................................................

لاک غلط گیر را برمی دارم و

"تو" را از تمام خاطراتم پاک می کنم

" تــــــــــــو "
...
...

غلط اضافیِ زندگیم بودی...

..................................................

هنوز برایت مینویسم.....


درست شبیه پسرکی نابینا، که.....


هر روز برای "ماهی قرمز" مرده اش،غذا میریزد...
.......................................................

هیچ اتفاقی،
قرار نیست بیـفتد.
امّا،
آدمی اســت دیگر،
همیشه
منتـــظر می‌مـاند!

.........................................................................................
.
عزیـــــزم؛ ﺩﻟﺘﻨﮕـــــﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸــﻮﻡ (!)ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨـــﺎﻫﻢ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ . .ﭼﻘﺪﺭ بـــا احســـاس ﻧﮕﺎﻫﻢ می کنی !!!!
..............................................................................

بــــــرایم ،
از بازار …
یک بغــــض خوب بخــــر !
این بغضـــــی که من دارم ؛
هــــر روز میــــشکند !!

...........................................................

گذشته دروغی بیش نیست و خاطره بازگشتی ندارد

و هر بهاری که میگذرد دیگر بر نمی گردد

و حتی شدیدترین و دیوانه کننده ترین عشقها نیز حقیقتی ناپایدارند...

این روزها


اگر خون هم گریه کنی


عمق همدردی دیگران با تو


یک کلمه است :


" آخـــــــی "
...........................................................................

عشقت باید تو بغلت باشه
محکم تو سینه خودت فشارش بدی
تا نفسش بند بیاد
جیغ بکشه
دور خودت بچرخی و بچرخونیش
این قدر بچرخی ... این قدر بچرخونی ... بچرخی ... بچرخونی ... بچرخی ... بچرخونی ...
تا سر هر دوتانو گیج بره پهن شید رو زمین
بعد چشماتونو ببندید
دنیا دور سرتون بچرخه ... بچرخه ... بچرخه ...
بعد خوشحال باشی که چقدر زورت زیاده که تونستی دنیا به این بزرگی رو بچرخونین
دو نفری♥..


...............................................................
امروز جلو آينه سه تار موي سفيد تو سرم پيدا كردم
اولي
اينجا...
دومي
اينجا...
و
"سومي"
درست جايي كه انگشتت را فشار دادي و گفتي:
من عاشقتم اينو تو مغذت فرو كن...


.................................................................
كاش ميفهميدي. . .
 قهر ميكنم تا دستم را محكمتر بگيري و بلندتر بگويي:
بمان...
نه اينكه شانه بالا بيندازي و بگويي:
هر طور راحتي...

...................................................................
لا لا لا بخواب دنيا خسيسه واسه كمتر كسي خوب مينويسه
يكي لبهاش هميشه غرق خندست
يكي پلكاش تو خوابم خيسه خيسه
يكي داره هزارو يك ستاره
يكي جز ياد تو چيزي نداره...

................................................
کوروش می گوید:

بودن با کسی که دوستش نداری

و نبودن با کسی که دوستش داری , همه اش رنج است..!

پس اگر همچون خود نیافتی ,

مثل خدا تنها باش..!

..............................................
شــــــــک نکــטּ ...!

" آینــــבه اے " خواهـــم ساخت کـﮧ ,

" گذشتــﮧ ام " جلویــــش زانـُــــــو بزنــــב ...!

قـــرار نیـــســــت مــטּ هــــم בلِ کس בیـــگرے را بســــوزانم ...!

برعـــــکــــس کســـــے را کـﮧ وارב زنـבگیــــم میشــــوב,

آنـــقـــבر خوشبــ♥ـخت مے کنــــم کـــﮧ ,

بـﮧ هـــر روزے کـﮧ جــاے " او " نیـستــے بـﮧ خوבت " لعنـــت " بفـــرستـٍٍ


..............................................
گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن!

به رفتن که فکر می کنی

اتفاقی می افتد که منصرف می شوی…

میخواهی بمانی،

رفتاری می بینی که انگار باید بـــروی!

این بلاتکلیفی خودش کلــــی جهنـــــــــــــــم است

...................................................................

خواستم دیگر از تو ننویسم...


خواستم دیگر اسمت را هم به زبان نیاورم...

خواستم بگویم خوشحالم

و دلیل این لبخندها دیگر تو نیستی!!

اما هیچوقت مرهم نیافت

جای زخم بوسه ای که آخرین یادگاری ات بود

بر روح خسته ی من!یادمان باشد : وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم !

در برابرش مسئولیم.

در برابر اشکهایش ؛

شکستن غرورش ،

لحظه های شکستنش در تنهایی و لحظه های بی قراریش.

واگر یادمان برود !

در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد ،

واین بار ما خود فراموش خواهیم شد !!!

نوشته شده در پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ساعت 13:29 توسط ♥ Ema.d ♥| |ﯾــﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯﻡ ﻣﯿﭙــﺮﺳﯿﺪﻥ ﺑــﺎﺑــﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻣـﺎﻣــﺎﻧﯽ؟!

ﻣﻨــﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘـﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧــﯽ!!!
ﺑﯿــﭽﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭﻡ ﯾﻪ ﻟﺒــﺨﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ خجالت میكشید ﺟﻠــﻮ ﻫﻤﻪ ):

ﺍﻟــﺎﻥ ﻣﯿﻔﻬــﻤﻢ ﭘــﺪﺭ ﻫــﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣــﺎﺩﺭ ﺑﻠــﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺍﻭﻥ ﺯﺣﻤــﺖ ﻣﯿﮑــﺸﻪ ﻭ خسته میشد ﺗــﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ ﺯﻧﺪﮔــﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻦ ...

♥ ﺑﻪ ﺳــــﻼﻣﺘــﯽ ﻫﻤــﻪ ﺑــﺎﺑــﺎﻫــﺎﯼ ﺯﺣﻤـﺖ ﮐﺶ ♥


كسی كه دلتو شكسته ...
نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 22:22 توسط ♥ Ema.d ♥| |
نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 22:1 توسط ♥ Ema.d ♥| |
خیلی حــــــــرف هست... که تــــــــو هرروز در گــــــــلویت... بغــــــــض کشنده ای احســــــــاس کنی... بــــــــرای کسی که... بدانی...حتی یک بار در عمــــــــرش... به خــــــــاطر تــــــــو... بغض هــــــــم نکــــــــرده است...!!...


♥♥♥♥♥♥♥♥e♥♥♥♥m♥♥♥♥a♥♥♥♥d♥♥♥♥♥♥♥♥نه تو می مانی و نه اندوه


و نه هیچیک از مردم این آبادی...


به حباب نگران لب یک رود قسم،


و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،


غصه هم می گذرد،


آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...


لحظه ها عریانند.


به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.


سهراب


نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:41 توسط ♥ Ema.d ♥| |


عکس متحرک عاشقانه

 انتـــــظار ...

شش حرف و چهار نقطه ! کلمه کوتاهیه .

اما معنیش رو شاید سالها طول بکشه تا بفهمی !

تو این کلمه کوچیک ده ها کلمه وجود داره که تجربه کردن هر کدومش دل شیر می خواد!

تنهایی ، چشم براه بودن ، غم ؛ غصه ، نا امیدی ، شکنجه روحی ،دلتنگی ، صبوری ، اشک بیصدا ؛ هق هق شبونه ؛ افسردگی ، بی خبری و دلواپسی و .... !

برای هر کدوم از این کلمات چند حرفی که خیلی راحت به زبون میاد

و خیلی راحت روی کاغذ نوشته میشه باید زجر و سختی هایی رو تحمل کرد

تا معانی شون رو فهمید و درست درک شون کرد !!!

اما تمام اینا در مقابل اون لحظه ای که  اتنــــــظار به پایان می رسه و نتیجه ی منتظــــــر موندن های روز و شبت رو می بینی  ، هیـــــــــــچه04.gif.

♥♥♥♥♥♥♥♥E♥♥♥♥M♥♥♥♥A♥♥♥♥D♥♥♥♥♥♥♥♥

اشتباه از من بود...


پر رنگ نوشته بودمت...

♥♥♥♥♥♥♥♥E♥♥♥♥M♥♥♥♥A♥♥♥♥D♥♥♥♥♥♥♥♥

ﺩﯾـﮕﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼــﯿﺰ ﺷــﮏ ﺩﺍﺭﻡ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺗـــﻮ ﺑﻪ ﺩﻭﺳــــﺖ ﺩﺍﺷــﺘـﻦ ﻣـﻦ
ﯾـــﻘﯿـﻦ ﺩﺍﺷﺘﯽ

ﻭ ﺑـﯽ ﺑـــﻬﺎﻧـﻪ ﺭﻓــﺘﯽ...تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


دوستام یه مدتیه که خیلی احساس ناامیدی و سردرگمی میکنم

همش فکرای منفی به ذهنم میاد.

از همه چیز ناراضی ام، خودم، خانواده م ، شرایطم، روزگار...

بدجوری احساسی تنهایی هم می کنم..

میدونم نباید فکرای منفی کنم باید امیدوار باشم...

اما عملا نمیتونم ذهنمو کنترل کنم که اینقد منفی باف و تلخ نباشم...

کسی میتونه منو راهنمایی کنه که چکار کنم از این حالت در بیام؟♥

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

در "نقاشی هایم" تنهاییم را پنهان می کنم...

در "دلم" دلتنگی ام را...
در "سکوتم" حرف های نگفته ام را...
در "لبخندم" غصه هایم را...
دل من...
چه خردساااااال است !!!
ساده می نگرد !
ساده می خندد !
ساده می پوشد !
دل من...
از تبار دیوارهای کاهگلی است!!!
ساده می افتد !
ساده می شکند !
ساده می میرد !
ساااااااااااااا ­ااااااااده

.............................................................


یاندین اوره ییم کیمسه سنه یانمادی جان جان


شم تک اریدین صوبحون ایشیقلانمادی جان جان

هرکیمسه دن ال توتدون آیاقدان سنی سالدی

یانسین او اوره کلر کی سنه یانمادی جان جان


گفتی لب تر کن ،

تا دنیا را به پایت بریزم .

حالا ،

چشم تر کرده ام ،

می آیی. . . ؟


تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 اشکها کلماتی هستند که به زبان آوردن آنها بسیار سخت است !!  گریه ی هر کس به این معنا نیست که او ضعیف است !  به این معناست که او یــک قــلــب دارد ... ...

نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 20:33 توسط ♥ Ema.d ♥| |

بار اول با معــذرت خواهی..

بار دوم با گـــریه..

بار سوم با ریختن غرورت نگهش داری !!!

ولی بار چهارم...

دیگه نه میشه و نه باید کاری بکنی!

چون حتی اگه بمونه باز موقتیه !

یعنی کسی که دلـــش با تو نباشه و بخواد بره...میره!

بفهــــــــــم ! پس فقط برو کنار و بهش بگو :

خـــــــداحــافظ .

بیشترش دیگه نمی‌ارزه..

بــــــــــــاور کن

♥♥♥♥♥♥♥♥E♥♥♥♥M♥♥♥♥A♥♥♥♥D♥♥♥♥♥♥♥♥


بگذار آنچه از دست رفتنیست از دست برود...!!


من آنچه را میخواهم که به رنگ التماس آلوده نباشد...!!

♥♥♥♥♥♥♥♥E♥♥♥♥M♥♥♥♥A♥♥♥♥D♥♥♥♥♥♥♥♥


خــوشبـخـتیت آرزومــــــہ حتــــے بــــا مـــــن نبـــــاشــــــے ........

♥♥♥♥♥♥♥♥E♥♥♥♥M♥♥♥♥A♥♥♥♥D♥♥♥♥♥♥♥♥

می گویند :عشق یعنی به کسی که دوستش داری نرسی!
و من می دانم چرا ؟!
زیرا در روزگار من.........
کسی نیست که زنانه عاشق شود ،
و مردانه بایستد...


♥♥♥♥♥♥♥♥E♥♥♥♥M♥♥♥♥A♥♥♥♥D♥♥♥♥♥♥♥♥


وقتی محبت گرگ رو خر میکنه ... ببین با خود خر چیکار میکنه ...

♥♥♥♥♥♥♥♥E♥♥♥♥M♥♥♥♥A♥♥♥♥D♥♥♥♥♥♥♥♥بهـ کَلآغـ ــ ـهآ بّگویید:
قِصِّهـ یـ مَنـ
اینجآ ...
تَمآمـ شُد ،!!!!
یِکیــ ..!!!!
بود و نَبودِ مَرآ بآ خود بُرد...!!

1hs60x7jpw5nldgc2cj.jpg

نوشته شده در جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ساعت 13:1 توسط ♥ Ema.d ♥| |
لطفآ جوابا منطقی و از ته دل باشه . . .

نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 11:6 توسط ♥ Ema.d ♥| |
سهراب سپهری در جشن تولد یک سالگی فرزندش گفت :
عزیزم ! یک بهار ، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ! از این پس همه چیز تکراریست...

♥♥♥♥♥♥♥♥E♥♥♥♥M♥♥♥♥A♥♥♥♥D♥♥♥♥♥♥♥♥


حجم ِ בلتنگـﮯ ـهایَـ م


آنقدر زیــآد مـﮯ شـوב


ڪــﮧ دنیــا با تمامـ ِ وسعتش برایَــ م تنگ مـﮯشوב


בلتنگ ِ ڪـسـے ڪـﮧ گردش ِ روزگارش


بـﮧ مَــ טּ ڪـﮧ رسیـב از حرڪـت ایستاב


دلتنگ ِ ڪـسـے ڪـﮧ בلتنگـﮯـهایَـ م رـآ ندیـב


בلتنگ ِ خوבمـ


خوבے ڪـﮧ مدتهاست گـــم ڪـرבه ام...

نوشته شده در چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 11:32 توسط ♥ Ema.d ♥| |
وقتی خواستن ها بوی شهوت می دهند

وقتی بودن ها طعم نیاز دارند

وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار

با هر کسی پر می شوند

وقتی نگاه هاهرزه به هر سو روانه می شود

وقتی غریزه احساس را پوشش می دهد

وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی می شود

نه دیگر نمی خواهمت

نه تو را و نه هیچ کس دیگری را...


♥♥♥♥♥♥♥♥E♥♥♥♥M♥♥♥♥A♥♥♥♥D♥♥♥♥♥♥♥♥


او ، دوستم ،ندارد

سه واژه،

به سنگینی تمام غم دنیاسه واژه،
برای تعریف تنهایی

سه واژه،
و دنیایی درد


«او دوستم ندارد»


یعنی شکستنیعنی اشک


یعنی آه

«او دوستم ندارد»

یعنی دستهایم را نگرفت


یعنی تنها ماندم


یعنی یخ زدم، مردم

یعنی امیدم مرد

«او دوستم ندارد»

یعنی
او دیگری را دوست دارد!!
یعنی باید بروم

یعنی جایم خالی نیست!


«او دوستم ندارد»

بـــایـــد رفـــت...

نوشته شده در شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 22:31 توسط ♥ Ema.d ♥| |
ﺧــــﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻤــــﺎﻥ ﻟﺤﻈــــﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐـــــﻪ ﺍﺣــــﺴﺎﺱ می ﮐــﻨﯽ**


ﺧـــــــــﺪﺍ ﮐﻨـــــﺎﺭﺕ ﻧﺸﺴﺘـــــﻪ


ﻭ "ﺗــــــــﻮ" ﺑـــــــﻪ ﺍﺣﺘـــــﺮﺍﻣﺶ ﺍﺯ ﮔﻨــــــــﺎﻩ ﻓــــــــــﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ

نوشته شده در شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 22:27 توسط ♥ Ema.d ♥| |
می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست

آنچـــــنان که تارو پود قلب من از هــــم گسست

می روم با زخم هـــــایی مانده از یک سال سرد

آن همه برفی که آمـــــد آشـــــــیانم را شکست

می روم اما نگویــــــــی بی وفــــــا بود و نمــــاند

از هجوم سایه هــــا دیگر نگــــــاهم خسته است

راســــــتی : یادت بمــــــــاند از گـناه چشم تو

تاول غــــــربت به روی باغ احســــــاسم نشست

طـــــــرح ویران کـــردنم اما عجیب و ســــــاده بود

روی جلد خاطــــراتم دست طوفــــــان نقش بست...

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


یک داستان واقعی

سر کلاس درس معلم پرسید:هی بچه ها چه کسی می دونه عشق چیه؟

هیچکس جوابی نداد همه ی کلاس یکباره ساکت شد همه به هم دیگه نگاه می کردند ناگهان لنا یکی از بچه های کلاس آروم سرشو انداخت پایین در حالی که اشک تو چشاش جمع شده بود. لنا 3 روز بود با کسی حرف نزده بود بغل دستیش نیوشا موضوع رو ازش پرسید .بغض لنا ترکید و شروع کرد به گریه کردن معلم اونو دید و

گفت:لنا جان تو جواب بده دخترم عشق چیه؟

لنا با چشمای قرمز پف کرده و با صدای گرفته گفت:عشق؟

دوباره یه نیشخند زدو گفت:عشق... ببینم خانوم معلم شما تابحال کسی رو

دیدی که بهت بگه عشق چیه؟

معلم مکث کردو جواب داد:خب نه ولی الان دارم از تو می پرسم

لنا گفت:بچه ها بذارید یه داستانی رو از عشق براتون تعریف کنم تا عشق رو درک کنید نه معنی شفاهیشو حفظ کنید

و ادامه داد:من شخصی رو دوست داشتم و دارم از وقتی که عاشقش شدم

با خودم عهد بستم که تا وقتی که نفهمیدم از من متنفره بجز اون شخص

دیگه ای رو توی دلم راه ندم برای یه دختر بچه خیلی سخته که به یه چنین

عهدی عمل کنه. گریه های شبانه و دور از چشم بقیه به طوریکه بالشم

خیس می شد اما دوسش داشتم بیشتر از هر چیز و هر کسی حاضر بودم هر کاری براش بکنم هر کاری...

من تا مدتی پیش نمی دونستم که اونم منو دوست داره ولی یه مدت پیش

فهمیدم اون حتی قبل ازینکه من عاشقش بشم عاشقم بوده چه روزای

عشنگی بود sms بازی های شبانه صحبت های یواشکی ما باهم خیلی خوب

بودیم عاشق هم دیگه بودیم از ته قلب همدیگرو دوست داشتیم و هر کاری

برای هم می کردیم من چند بار دستشو گرفتم یعنی اون دست منو گرفت

خیلی گرم بودن عشق یعنی توی سردترین هوا با گرمی وجود یکی گرم

بشی عشق یعنی حاضر باشی همه چیزتو بهخاطرش از دست بدی عشق

یعنی از هر چیزو هز کسی به خاطرش بگذری اون زمان خانواده های ما زیاد

باهم خوب نبودن اما عشق من بهم گفت که دیگه طاقت ندارم و به پدرم

موضوع رو گفت پدرم ازین موضوع خیلی ناراحت شد فکر نمی کرد توی این

مدت بین ما یه چنین احساسی پدید بیاد ولی اومده بود پدرم می خواست

عشق منو بزنه ولی من طاقت نداشتم نمی تونستم ببینم پدرم عشق منو

می زنه رفتم جلوی دست پدرم و گفتم پدر منو بزن اونو ول کن خواهش می

کنم بذار بره بعد بهش اشاره کردم که برو اون گفت لنا نه من نمی تونم بذارم

که بجای من تورو بزنه من با یه لگد اونو به اونطرف تر پرتاب کردم و گفتم

بخاطر من برو ... و اون رفت و پدرم منرو به رگبار کتک بست عشق یعنی

حاضر باشی هر سختی رو بخاطر راححتیش تحمل کنی.بعد از این موضوع

غشق من رفت ما بهم قول داده بودیم که کسی رو توی زندگیمون راه ندیم

اون رفت و ازون به بعد هیچکس ازش خبری نداشت اون فقط یه نامه برام

فرستاد که توش نوشته شده بود: لنای عزیز همیشه دوست داشتم و دارم

من تا آخرین ثانیه ی عمر به عهدم وفا می کنم منتظرت می مونم شاید ما

توی این دنیا بهم نرسیم ولی بدون عاشقا تو اون دنیا بهم می رسن پس من

زودتر می رمو اونجا منتظرت می مونم خدا نگهدار گلکم مواظب خودت باش

دوستدار تو (ب.ش)

لنا که صورتش از اشک خیس بود نگاهی به معلم کردو گفت: خب خانم معلم

گمان می کنم جوابم واضح بود

معلم هم که به شدت گریه می کرد گفت:آره دخترم می تونی بشینی

لنا به بچه ها نگاه کرد همه داشتن گریه می کردن ناگهان در باز شد و ناظم

مدرسه داخل شدو گفت: پدرو مادر لنا اومدن دنبال لنا برای مراسم ختم یکی

از بستگان

لنا بلند شد و گفت: چه کسی ؟

ناظم جواب داد: نمی دونم یه پسر جوان

دستهای لنا شروع کرد به لرزیدن پاهاش دیگه توان ایستادن نداشت ناگهان روی زمین افتادو دیگه هم بلند نشد

آره لنای قصه ی ما رفته بود رفته بود پیش عشقش ومن مطمئنم اون دوتا توی اون دنیا بهم رسیدن...

لنا همیشه این شعرو تکرار می کرد


خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ خواهان کسی باش که خواهان تو باشد

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ آغاز کسی باش که پایان تو باشد

نوشته شده در شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 22:26 توسط ♥ Ema.d ♥| |
روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند.
ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد..
یکی از آنها سریع کفش ورزشی اش را از کوله پشتی بیرون آورد و پوشید.
دیگری گفت بی جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی تواند از شیر سریعتر بدود.
مرد اول به دومی گفت : قرار نیست از شیر سریعتر بدوم. کافیست از تو سریعتر بدوم…
و اینگونه شد که شاخه ای از مدیریت بنام مدیریت بحران شکل گرفت !

نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 22:9 توسط ♥ Ema.d ♥| |
دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد…

نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش از درد چشم خود نالید…

بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند…

مرد جوان عصا زنان به عیادت نامزدش می رفت و از درد چشم می نالید…

موعد عروسی فرا رسید...

زن نگران صورت خود که آبله آنرا از شکل انداخته بود و شوهرهم که کور شده بود…

همه مردم می گفتند چه خوب عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد …
20 سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت، مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود !

همه تعجب کردند و مرد گفت: "من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم.


شرط عشق

نوشته شده در چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 21:30 توسط ♥ Ema.d ♥| |

از خدا پرسیدمــ:خدایا چطور میــ توانـ بهتر زندگیــ کرد؟
خدا جوابــ داد :گذشته اتــ را بدونــ هیچــ تاسفیــ بپذیر،
با اعتماد زمانــ حال اتــ را بگذرانــ و بدونــ ترســ برایــ آیندهــ آمادهــ شو
ایمانـــ را نگهدار و ترســـ را به گوشه ایـ انداز .
شک هایتــ را باور نکنــ و هیچگاهــ بهـ باورهایتــ شکـ نکنـ.
زندگیــ شگفتــ انگیز استــ فقط اگربدانید کهــ چطور زندگیــ کنــید
مهمــ اینــ نیستــ که قشنگــ باشیــ ، قشنگـ اینــ استـ کهـ مهمـ باشیــ
حتیــ برایــ یکــ نفر
مهمــ نیستــ شیر باشیــ یا آهو مهمــ اینــ استــ با تمامــ توانــ شروعــ به دویدنــ کنیــ
کوچکـــــ باشـــ و عاشقـــ.. کهـ عشقـــ میــ داند آئینــ بزرگــ کردنتــ را
بگذارعشقــ خاصیتــ تو باشد نه رابطهــ خاصـــ تو باکسیــ
موفقیتــ پیشـــ رفتنـــ استــ نه بهـ نقطه یــ پایانـــ رسیدنــــ
فرقِیـــ نمیــ کند گودالـــ آبــ کوچکیـــ باشیــــ یا دریایــــ بیکرانــــ
زلالــــ که باشیَــــ، آسمانــــ در توستــــ

نوشته شده در چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 20:18 توسط ♥ Ema.d ♥| |

دختــر نمیـــــــدانست چه راهــــــی را انتخـــــــاب کند


پـــــــــدرش آخرین حرفـــــــــــش را زده بود ،


او باید بیــــــــــن ثروت پــــــدر و عشـــــــــق بی پــول خود یکــی را انتخــــاب کند ....


او پســـــر بی پــــــول را انتخــــــــاب کـــــــرد ♥


ولـــــی حالا درمانــــــــده و خجـــــــالت زده راه خـــانه ی پدر را در پیـــش گرفــــته :(


پســــــــــر او را بدون ثــــــروت پدر نمیخـــــــــواست ....... :| :((

نوشته شده در سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 22:34 توسط ♥ Ema.d ♥| |
قالب ساز وبلاگ پيچك دات نت